Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinere avize, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea proiectului si lucrari de executie pentru obiectivele de investitii incluse


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.028.692 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC CONDOR PADURARU SRL,SC ARCONS PROIECT SRL,SC PADRINO SRL,SC MAN SAN SRL
Anunt de atribuire numarul 112588/10.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136220
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DANEASA
Adresa postala: COMUNA DANEASA , SAT DANEASA , JUDETUL OLT, Localitatea: Daneasa, Cod postal: 237125, Romania, Punct(e) de contact: PETRISOR MIHAI RADA, Tel. +04 0249467016, Email: [email protected], Fax: +04 0249467016, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinere avize, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea proiectului si lucrari de executie pentru obiectivele de investitii incluse in , ,Proiect integrat comuna Daneasa"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Daneasa, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinere avize, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea proiectului si lucrari de executie pentru obiectivele de investitii incluse in , ,Proiect integrat comuna Daneasa"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 028, 692RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4233 Denumirea: PROIECT INTEGRAT: DRUMCOMUNAL, RENOVARE CAMIN CULTURAL SI INFIINTARE CENTRU SOCIAL PENTRU COPII IN C
V.1) Data atribuirii contractului 04.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC CONDOR PADURARU SRL, SC ARCONS PROIECT SRL, SC PADRINO SRL, SC MAN SAN SRL
Adresa postala: STR. CIREASOV, NR. 22, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 230070, Romania, Tel. +40 0249439384, Fax: +40 0249439386
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9445520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8028692.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala - Masura 322
VI.2) Alte informatii
Din motive tehnice, format scanat dimensiuni prea mari, documentatia tehnica - SF- nu poate fis postata. Se va ridica de la sediul Primariei Daneasa prin cerere pana la data de 27.12.2010, ora 12.00.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Olt, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala: str. Manastirii, nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania, Tel. +40 0249414989, Email: [email protected], Fax: +40 0249435782, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Daneasa
Adresa postala: Comuna Daneasa, sat Daneasa, judetul Olt, Localitatea: Daneasa, Cod postal: 237125, Romania, Tel. +40 0249467016, Email: [email protected], Fax: +40 0249467016
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer