Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, elaborarea documentatiei pentru avize, acorduri si autorizatii asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii cu denumir


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.248.002 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VLANDA COMPANY SRL
Anunt de atribuire numarul 86335/20.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 82134
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DOLJESTI (CONSILIUL LOCAL DOLJESTI)
Adresa postala: SAT: DOLJESTI, COM: DOLJESTI, JUD: NEAMT, Localitatea: Doljesti, Cod postal: 617160, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA ADOCHITEI, Tel.0233/780514, Email: [email protected], Fax: 0233/780514, Adresa internet (URL): www.primariadoljesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, elaborarea documentatiei pentru avize, acorduri si autorizatii asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii cu denumirea EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA CURENTA SI INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA DOLJESTI JUDETUL NEAMT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna DOLJESTI, jud. NEAMT
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, elaborarea documentatiei pentru avize, acorduri si autorizatii asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii cu denumirea EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA CURENTA SI INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA DOLJESTI JUDETUL NEAMT
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 248, 002RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
51%
Descriere:
2.
tehnologia propusa
39%
Descriere:
3.
durata de realizare a PTh+DE
6%
Descriere:
4.
durata de executie a lucrarilor
4%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5644/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 397 Denumirea: Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, elaborarea doc
V.1) Data atribuirii contractului 1/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VLANDA COMPANY SRL
Adresa postala: Strada Mihai Viteazul nr 5, Localitatea: Roman, Cod postal: 611118, Romania, Tel.0233208091, Email: [email protected], Fax: 0233742183
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8401905.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8248002.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR Masura 322
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta, recomanda vizitarea amplasamentului lucrarilor. Vizitarea amplasamentului se realizeaza cu informarea prealabila a autoritatii contractante, in scris, cu mentiunea datei si orei cand se intentioneaza sa se viziteze amplasamentul. Vizitarea amplasamentului este permisa pana la data limita de transmitere a raspunsului la clarificari. Ofertantul va suporta eventualele cheltuieli, pierderi sau daune ca urmare a vizitarii amplasamentuluii lucrarilor.Durata de realizare a proiectului tehnic si a detaliilor de executie solicitata de autoritatea contractanta este de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a contractului.Durata de executie a lucrarilor solicitata de autoritatea contractanta este de maximum 24 luni de la data intrarii in vigoare a contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Neamt - Sectia comerciala si contencios administrativ
Adresa postala: Bulevardul Republicii , nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel.0233212294, Fax: 0233235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: strada Stefan cel Mare nr 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0234513296, Email: [email protected], Fax: 0234514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Doljesti
Adresa postala: Doljesti jud Neamt, Localitatea: Doljesti, Cod postal: 617160, Romania, Tel.0233780514, Email: [email protected], Fax: 0233780514
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2010 16:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer