Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, eleborarea documentatiei pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru :"Modernizare drumuri locale in com. Margineni, satele B


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.365.862 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONEXTRUST SA Bacau
Anunt de atribuire numarul 93050/08.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81443
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MARGINENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINENI)
Adresa postala: SAT MARGINENI, COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU, Localitatea: Margineni, Cod postal: 607315, Romania, Punct(e) de contact: ELENA-DANIELA MOGOS, Tel.0234/211032, 0234/206048, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0234/211032, Adresa internet (URL): www.primaria-margineni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, eleborarea documentatiei pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru : "Modernizare drumuri locale in com. Margineni, satele Barati, Margineni, Luncani si Trebes";"Extindere retea de canalizare si statie de pompare in com. Margineni";"Extindere retea de alimentare cu apa in com. Margineni";"Construire centru social pentru copii - servicii afterschool"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: com Margineni, jud. Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie: Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, eleborarea documentatiei pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru : "Modernizare drumuri locale in com. Margineni, satele Barati, Margineni, Luncani si Trebes";"Extindere retea de canalizare si statie de pompare in com. Margineni";"Extindere retea de alimentare cu apa in com. Margineni";"Construire centru social pentru copii - servicii afterschool"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 365, 861.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C322040810400020
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3199 Denumirea: Proiectare si Executie : Modernizare drumuri locale in comuna Margineni, satele Barati, Margineni,
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONEXTRUST SA Bacau
Adresa postala: mun. Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 78, jud. Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel.0234576702, Fax: 0234515831
SC GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS SRL
Adresa postala: com. Filipesti, jud. Bacau, Localitatea: Filipesti, Cod postal: 607187, Romania, Tel.0726555881, Fax: 0234215990
SC SERVRUT CONSTRUCT SRL
Adresa postala: com. racaciuni, jud. Bacau, Localitatea: Racaciuni, Cod postal: 607480, Romania, Tel.0234251449, Fax: 0234251449
SC GT ARHITECT SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Aleea Pacurari, nr. 10, bl. G3, sc. A, et. 4, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700537, Romania, Tel.0743050551
SC DATCU SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Stejar, nr. 13A, bl. 11, sc. B, ap. 1, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700327, Romania, Tel.0332244756, Fax: 0233441755
SC SIMPA CONSULT SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Bacinschi, nr. 5, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700133, Romania, Tel.0232277581, Fax: 0232277581
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4905950.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3316729.93 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 3200 Denumirea: Proiectare si Executie : Extindere retea de canalizare si statie de pompare, comuna Margineni, jud.
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONEXTRUST SA Bacau
Adresa postala: mun. Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 78, jud. Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel.0234576702, Fax: 0234515831
SC GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS SRL
Adresa postala: com. Filipesti, jud. Bacau, Localitatea: Filipesti, Cod postal: 607187, Romania, Tel.0726555881, Fax: 0234215990
SC SERVRUT CONSTRUCT SRL
Adresa postala: com. racaciuni, jud. Bacau, Localitatea: Racaciuni, Cod postal: 607480, Romania, Tel.0234251449, Fax: 0234251449
SC GT ARHITECT SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Aleea Pacurari, nr. 10, bl. G3, sc. A, et. 4, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700537, Romania, Tel.0743050551
SC DATCU SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Stejar, nr. 13A, bl. 11, sc. B, ap. 1, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700327, Romania, Tel.0332244756, Fax: 0233441755
SC SIMPA CONSULT SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Bacinschi, nr. 5, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700133, Romania, Tel.0232277581, Fax: 0232277581
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 961656.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 626551.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 3201 Denumirea: Proiectare si Executie : Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Margineni, jud. Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONEXTRUST SA Bacau
Adresa postala: mun. Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 78, jud. Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel.0234576702, Fax: 0234515831
SC GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS SRL
Adresa postala: com. Filipesti, jud. Bacau, Localitatea: Filipesti, Cod postal: 607187, Romania, Tel.0726555881, Fax: 0234215990
SC SERVRUT CONSTRUCT SRL
Adresa postala: com. racaciuni, jud. Bacau, Localitatea: Racaciuni, Cod postal: 607480, Romania, Tel.0234251449, Fax: 0234251449
SC GT ARHITECT SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Aleea Pacurari, nr. 10, bl. G3, sc. A, et. 4, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700537, Romania, Tel.0743050551
SC DATCU SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Stejar, nr. 13A, bl. 11, sc. B, ap. 1, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700327, Romania, Tel.0332244756, Fax: 0233441755
SC SIMPA CONSULT SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Bacinschi, nr. 5, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700133, Romania, Tel.0232277581, Fax: 0232277581
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1159503.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 750522.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 3202 Denumirea: Proiectare si Executie : Construire centru social pentru copii servicii afterschool
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONEXTRUST SA Bacau
Adresa postala: mun. Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 78, jud. Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel.0234576702, Fax: 0234515831
SC GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS SRL
Adresa postala: com. Filipesti, jud. Bacau, Localitatea: Filipesti, Cod postal: 607187, Romania, Tel.0726555881, Fax: 0234215990
SC SERVRUT CONSTRUCT SRL
Adresa postala: com. racaciuni, jud. Bacau, Localitatea: Racaciuni, Cod postal: 607480, Romania, Tel.0234251449, Fax: 0234251449
SC GT ARHITECT SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Aleea Pacurari, nr. 10, bl. G3, sc. A, et. 4, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700537, Romania, Tel.0743050551
SC DATCU SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Stejar, nr. 13A, bl. 11, sc. B, ap. 1, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700327, Romania, Tel.0332244756, Fax: 0233441755
SC SIMPA CONSULT SRL
Adresa postala: mun. Iasi, str. Bacinschi, nr. 5, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700133, Romania, Tel.0232277581, Fax: 0232277581
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 944860.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 672057.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect integrat finanta prin FEADR - masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234514275, Email: [email protected], Fax: 0234514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria com. Margineni
Adresa postala: sat Margineni, ,Localitatea: Margineni, Cod postal: 607315, Romania, Tel.0234211032, Email: [email protected], Fax: 0234211032
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2010 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer