Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare-Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare si Imbunatatire calitate strazi de pamant prin asfaltare in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
85.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SABINA MORARU DESING S.R.L
Anunt de atribuire numarul 70737/13.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59701
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
Adresa postala: Com.Mihail Kogalniceanu, Jud.Tulcea, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 827145, Romania, Punct(e) de contact: Anastase Alexe, Tel.0240563001, Email: [email protected], Fax: 0240563001, Adresa internet (URL): http: //www.freewebs.com/clkogalniceanu
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare-Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare si Imbunatatire calitate strazi de pamant prin asfaltare in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectare faza PT+CS+ DE + ASISTENTA TEHNICA, DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, DOCUMENTATII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI pentru obiectivul : INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI IMBUNATATIRE STRAZI DE PAMINT PRINASFALTARE IN LOCALITATEA MIHAI KOGALNICEANU, COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDET TULCEAconform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
85, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1048 Denumirea: Servicii de proiectare-Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare si Imbunatatire calitatn
V.1) Data atribuirii contractului 4/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SABINA MORARU DESING S.R.L
Adresa postala: sos. Nicolae Titulescu, nr.12, loc.21a, sc.B, ap.75, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.0213134297, Email: [email protected], Fax: 0213134297
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 402949.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 85000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Savropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Tulcea
Adresa postala: srt.Pacii, nr.83, ,Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820048, Romania, Tel.0240/517845, Fax: 0240511292
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Mihail Kogalniceanu
Adresa postala: comuna Mihail Kogalniceanu, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 827145, Romania, Tel.0240563001, Email: [email protected], Fax: 0240563001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2009 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer