Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PROIECTARE: LOT-1 Proiect tehnic amenajare platforma pt. modernizare exc. E-04 Lupoaia; LOT-2 Proiect tehnic modernizare circuit de benzi transportoare exc. E-04 Lupoaia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.200 RON

Castigatorul Licitatiei: INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARI MINE DE LIGNIT S.A.
Anunt de atribuire numarul 148362/28.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143917
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU sau DUMITRU MOCIOI, Tel. +40 253335045, In atentia: Ghioc Stefan Mihai-responsabil de procedura - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE: LOT-1 Proiect tehnic amenajare platforma pt. modernizare exc. E-04 Lupoaia; LOT-2 Proiect tehnic modernizare circuit de benzi transportoare exc. E-04 Lupoaia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: perimetrul minier de cariera Lupoaia, pe raza loc. Catune, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de proiectare in vederea intocmirii unor documentatii tehnice necesare executiei lucrarilor de modernizare ale excavatorului cu rotor SRs1300-E04 de la UMC Lupoaia, coform cerintelor caietelor de sarcini atasate. Se mentioneaza ca nu sunt aplicabile prevederile art.28 alin.(7) din OUG 34/2006.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S-25196
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18/DM Denumirea: Proiect tehnic privind amenajarea platformei pentru modernizarea exc. SRs1300 ? E04, U.M.C. Lupoaia
V.1) Data atribuirii contractului 27.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARI MINE DE LIGNIT S.A.
Adresa postala: Calea Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. 0251522979, Email: [email protected], Fax: 0251523835, Adresa internet (URL): www.icsitpml.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 19/DM Denumirea: Proiect tehnic pentru modernizarea circuitului de benzi transp. exc. SRs 1300 ? E04, U.M.C. Lupoaia
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PRO ATLAS ING S.R.L. Timisoara
Adresa postala: Calea Aradului, nr.46, bl.33, etaj 1, ap.1, judetul Timis, Certificat de inregistrare nr. 35/2531/10.06.1993, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300642, Romania, Tel. 0356/453705, Email: [email protected], Fax: 0356/453706
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul de prestari-servicii 19/DM/S din 28.01.2014 s-a incheiat cu Asociatia de prestatori formata din S.C. PRO ATLAS ING S.R.L. ? lider de asociatie si asociatii persoanele fizice autorizate: MARCIAN SANDRU, CNP 1630719182760, posesor al legitimatiei ANRE nr. 19365/2010 ? gradul IIIA.IVB, domiciliat in mun. Targu-Jiu, str.Pelinului nr.15, jud. Gorj, telefon: 0721 692147; ADRIAN RADU ANDREESCU, CNP 1470901354737, domiciliat in mun. Timisoara, str. Brandusei nr.12, sc.B, ap.10, cod 300625, jud. Timis, telefon: 0744 162430; GORUN-LEACU N. SABIN, CNP 1610715182763, posesor al certificatului de autorizare ANCPI seria RO-GJ-F, nr. 0007/05.11.2010 ? categoria B, domiciliat in mun. Targu-Jiu, str. Dumbrava nr.32A, cod 210109, jud. Gorj, telefon: 0726 177312.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA sau Serviciul juridic al SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer