Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare (P T, DDE, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor si Asist. tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru investitiile: Modernizare drum comunal DC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.366.158 RON

Castigatorul Licitatiei: DIFERIT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 94267/27.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 93942
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de dezvoltare intercomunitara Magura
Adresa postala:  Com. Margau 204, ,Localitatea:  Margau, Cod postal:  407380, Romania, Punct(e) de contact:  Mircea Sorin Suciu, Tel. 0264276157, Email:  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: servicii de dezvoltare intercomunitara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare (P T, DDE, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor si Asist. tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru investitiile: Modernizare drum comunal DC121 din comunele Belis si Margau, Infiintare retea de alimentare cu apa si canalizare in satul Rachitele, Construire si dotare centru de zi pentru copii in satul Rachitele si Modernizare si dotare dotare camin cultural in localitatea Margau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locatia lucrarilor: - Lot.1: Comuna Margau si Comuna Belis, judetul Cluj
- Lot.2: Satul Rachitele, comuna Margau, jud. Cluj
- Lot.3: Satul Rachitele, comuna Margau, jud. Cluj
- Lot.4: Satul Rachitele, comuna Margau, jud. Cluj
- Lot.5: Localitatea Margau, Comuna Margau, judetul Cluj
Principalul loc de prestare
- La sediul Prestatorului se vor elabora documentatiile.
- Pentru documentare si masuratori in vederea elaborarii PT si DE, prestatorul se poate deplasa la Primaria Comunei Margau, jud. Cluj.
- Asistenta tehnica va fi asigurata la locatia de executie a lucrarilor, comuna Margau si comuna Belis, sat Rachitele si localitatea Margau, jud. ClujLocul de livrare a produselor: Localitatea Margau ? caminul cultural sisat Rachitele ? centru de zi pentru copii.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare tehnica (P.T.+D.E.+Doc.obtinere avize) si executie lucrari publice pentru obiectivele de investitie: Modernizare drum comunal DC121 din comunele Belis si Margau (Lot1), Infiintare retea de alimentare cu apa in satul Rachitele, comuna Margau (Lot2), Reta de canalizare in satul Rachitele, comuna Margau (Lot3), Construire Centru social de zi pentru copii in satul Rachitele, comuna Margau (Lot4), Modernizare si dotare camin cultural pentru promovarea specificului cultural in comuna Margau (Lot5), dotarea Centru social de zi pentru copii in satul Rachitele (Lot4) si a Camin cultural pentru promovarea specificului cultural in comuna Margau (Lot5) precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de derulare a contractului de lucrari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 366, 158.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Durata de executie a lucrarii (in luni)
10%
Descriere:
3.
Perioada de garantie acordata lucrarii (in luni)
15%
Descriere:
4.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S16-021367din23.01.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S33-047236din17.02.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4306 Denumirea: Servicii de proiectare si executie, proiect integrat ADI Magura
V.1) Data atribuirii contractului 9/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIFERIT S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Muncii, Nr.18, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400517, Romania, Tel. 0264-452311, Email:  [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected], Fax:  0264-452312, Adresa internet (URL):  www.diferit.eu
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23410841.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19366158.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 3, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Proiectul este finantat din Programul National de Dezvoltare Rurala - Axa III ? ?Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale?; Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Cluj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Dorobantilor, Nr.2-4, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400117, Romania, Tel. 0264-596110, Email:  [email protected], Fax:  0264-595844, Adresa internet (URL):  www.tribunalulcluj.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Margau
Adresa postala:  Margau, Nr. 204, Localitatea:  Margau, Cod postal:  407380, Romania, Tel. 0264-276157
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2010 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer