Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare (P T, DDE, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor si Asist.tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru investitiile:Modernizare drumuri comunale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.892.507 RON

Castigatorul Licitatiei: TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Anunt de atribuire numarul 111603/15.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 105971
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ilva Mare (Primaria Ilva Mare- jud Bistrita Nasaud)
Adresa postala:  Ilva Mare, nr.243, Bistrita Nasaud, Localitatea:  Ilva Mare, Cod postal:  427090, Romania, Punct(e) de contact:  Anca Alexandru, Tel. 0263/376026, Email:  [email protected], Fax:  0263/376026, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare (P T, DDE, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor si Asist.tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru investitiile: Modernizare drumuri comunale si strazi in localitatea Ilva Mare, Canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in localitatea Ilva Mare, Extindere retea publica de apa potabila in localitatea Ilva Mare si Modernizare camin cultural in localitatea Ilva Mare, jud. BN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Ilva Mare
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare tehnica (P.T.+D.E.+Doc.obtinere avize) si executie lucrari publice pentru obiectivele de investitie: , , Modernizare drumuri comunale si strazi in localitatea Ilva Mare (Lot1), Canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in localitatea Ilva Mare (Lot2), Extindere retea publica de apa potabila in localitatea Ilva Mare (Lot3), Modernizare camin cultural Liviu Rebreanu in localitatea Ilva Mare (Lot4), precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de derulare a contractului de lucrari.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 892, 507.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret total oferta(proiect si executie)
-
Descriere: 50 puncte
2.
Durata de executie a serv de proiectare
-
Descriere: 5 puncte
3.
Durata de executie a lucrarii
-
Descriere: 5 puncte
4.
Proiectul de management al traficului
-
Descriere: 16 puncte
5.
Perioada de garantie acordata lucrarilor
-
Descriere: 10 puncte
6.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
-
Descriere: 14 puncte
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 97/11.02.2011 Denumirea: LOT 1Serv de proiectare si exec lucrari MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI IN LOCALITATEA ILV
V.1) Data atribuirii contractului 2/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala:  Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400119, Romania, Tel. 0264431198, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0264431202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2430657.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 98/11.02.2011 Denumirea: LOT 2 Serv de proiect si exec lucrari CANALIZARE APE UZATE MENAJERE SI STATIE DE EPURARE
V.1) Data atribuirii contractului 2/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala:  Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400119, Romania, Tel. 0264431198, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0264431202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3733334.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 99/11.02.2011 Denumirea: LOT 3 Serv de proiect si exec EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA POTABILA IN LOC ILVA MARE
V.1) Data atribuirii contractului 3/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala:  Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400119, Romania, Tel. 0264431198, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0264431202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 864366.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 100/11.02.2011 Denumirea: LOT 4 Serv de proiect si exec MODERNIZARE CAMIN CULTURAL LIVIU REBREANU IL LOCALITATEA ILVA MARE
V.1) Data atribuirii contractului 2/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala:  Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400119, Romania, Tel. 0264431198, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0264431202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 864149.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Agricultura si dezvoltare Rurala.Proiectul este finantat din Programul National de Dezvoltare Rurala-Axa III - "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale";Masura 322-Renovarea dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bistrita Nasaud-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Alba Iulia, nr.1, jud.BN, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420178, Romania, Tel. 0263.213.528, Email:  [email protected], Fax:  0263.231.509
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Ilva Mare
Adresa postala:  Ilva Mare, strada Principala, nr. 243, judet Bistrita Nasaud, Localitatea:  Ilva Mare, Cod postal:  427090, Romania, Tel. 0263.376.008, Email:  [email protected], Fax:  0263.376.026
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2011 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer