Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PROIECTARE PENTRU DRUMURILE FORESTIERE URZICARU, PESTERA CU STALPI, LAZAROIU, CUCA MARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.946 RON

Castigatorul Licitatiei: CENTRUL DE PROIECTARE JUDETEAN SATU MARE SRL
Anunt de atribuire numarul 146481/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141705
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE PENTRU DRUMURILE FORESTIERE URZICARU, PESTERA CU STALPI, LAZAROIU, CUCA MARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Valcea, Directia Silvica Valcea, Ocolul Silvic Romani si Ocolul Silvic Rm. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Conform caietului de sarcini, temelor de proiectare si celorlalte precizari ale documentatiei de atribuire.2.Valoarea estimata totala a achizitiei este de 101224 lei fara tva, defalcata pe loturi astfel: Lot1 = 37044 lei, Lot2 =30870 lei, Lot3 =13504 lei, Lot4 =19806 lei.3.Pentru detalii privind durata exacta contractului se va consulta modelul de contract si caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 946RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7112 /12.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9687 Denumirea: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU DF URZICARU
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CENTRUL DE PROIECTARE JUDETEAN SATU MARE SRL
Adresa postala: STR. MARASESTI, NR.5, Localitatea: SATU MARE, ,Cod postal: 440057, Romania, Tel. 0261710248, Fax: 0372875914
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 37044.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12432.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 9685 Denumirea: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU DF PESTERA CU STALPI
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROFOREST CONSULT SRL
Adresa postala: STR. GARIBALDI, NR.26, BL.26, SC.B, AP.13., SECTOR.2, Localitatea: BUCURESTI, ,Cod postal: 020225, Romania, Tel. 0318031558, Fax: 0212329159
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30870.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 9686 Denumirea: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU DF LAZAROIU
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROFOREST CONSULT SRL
Adresa postala: STR. GARIBALDI, NR.26, BL.26, SC.B, AP.13., SECTOR.2, Localitatea: BUCURESTI, ,Cod postal: 020225, Romania, Tel. 0318031558, Fax: 0212329159
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13504.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 9684 Denumirea: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU DF CUCA MARE
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROEXCO SRL
Adresa postala: STR.JIULUI, NR.16, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410109, Romania, Tel. 0743124591, Fax: 0359815312
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19806.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8714.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
[1].Procesul verbal de deschidere a ofertelor /solicitarile de clarificari /comunicarile /alte documente privind defasurarea procedurii de atribuire vor fi transmise ofertantului prin fax, la numarul indicat in formularul ?Informatii generale?. Ofertantul are obligatia de a asigura buna functionare a acestei cai de comunicare si de a urmari cu regularitate procesul de atribuire.[2].Ofertantii au obligatia sa studieze documentatia si sa examineze amplasamentul lucrarilor ce vor face obiectul proiectarii astfel incat sa aprecieze corect si sa preia pe propria raspundere conditiile de executie a acestora in conformitate cu normele profesionale si legislatia in vigoare[3].Se considera ca odata cu depunerea ofertei, operatorul economic accepta conditiile cerute prin prezenta documentatie, printre care si clauzele contractuale (conform model contract prezentat). Eventualele propuneri de modificare /completare /eliminare clauze contractuale si /sau alte conditii cerute prin prezenta documentatie vor fi analizate dar pot duce la respingerea ofertei daca autoritatea contractanta considera propunerile ca fiind dezavantajoase pentru ea.[4].In conformitate cu Art. 215 din O.U.G. 34 /2006, dupa deschiderea ofertelor, documentele depuse de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala ? situatii ce trebuie aduse la cunostinta autoritatii contractante prin scrisoare expresa, la depunerea ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa analizeze cele prezentate. In lipsa acestei scrisori, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor pe care le-a depus.[5].Ofertantii incadrati in categoria IMM vor depune Declaratia privind incadrarea in categoria IMM intocmita conform prevederilor legale daca doresc sa beneficieze de facilitatile privind garantia de participare, garantia de buna executie si valoarea cifrei de afaceri solicitate in prezenta documentatie. In cazul unei asocieri, reducerea se aplica numai in situatia in care toti asociatii fac parte din categoria IMM.[6].Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta aredreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Valcea
Adresa postala: Str.Carol I, Nr.37, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240173, Romania, Tel. +4 0250735840, Fax: +4 0250739266
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer