Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru fazele PT, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului "Retele de canalizare si statie de epurare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
199.496 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BAU GLOBAL SRL
Anunt de atribuire numarul 70244/20.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 55751
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA I.L. CARAGIALE (PRIMARIA I.L. CARAGIALE)
Adresa postala: Com. I.L. Caragiale, sat Ghirdoveni, Str. Principala, Localitatea: I. L. Caragiale, Cod postal: 137255, Romania, Punct(e) de contact: Nastase Adrian, Tel.0722519581, Email: [email protected], Fax: 0245660423, Adresa internet (URL): www.primariacaragiale.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru fazele PT, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului "Retele de canalizare si statie de epurare si modernizare drumuri locale in comuna I.L. Caragiale, judetul Dambovita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: tara Romania, judetul Dambovita, comuna I.L. Caragiale
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare pentru fazele PT, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului "Retele de canalizare si statie de epurare si modernizare drumuri locale in comuna I.L. Caragiale, judetul Dambovita"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
199, 495.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Durata efectiva de executie a proiectului
30%
Descriere:
3.
Caracteristici tehnice si fnctionale ale proiectului
20%
Descriere: rezistenta si stabilitatea la sarcini dinamice
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 63/1190 Denumirea: Servicii de proiectare pentru fazele PT - Retele de canalizare si amenajare drumuri
V.1) Data atribuirii contractului 2/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BAU GLOBAL SRL
Adresa postala: Targoviste, jud Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130002, Romania, Tel.0245210371, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 199495.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): - Ajutor financiar nerambursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala FEADR
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: str. Stravapoleus, nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021310464, Email: [email protected], Fax: 0213114642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna I.L. Caragiale -Primaria-Compartimentul de achizitii publice
Adresa postala: Comuna I.L. Caragiale, strada Principala, jud Dambovita, Localitatea: I.L. Caragiale, Cod postal: 137255, Romania, Tel.0722519581, Email: [email protected], Fax: 0245660423, Adresa internet (URL): www.primariacaragiale.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2009 12:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer