Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru ,,Imobil garaje si parcare Medias'


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
137.180 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RETTER PLAN SRL
Anunt de atribuire numarul 72332/12.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 61104
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I. Motas Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Cecilia Bolchis, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru , ,Imobil garaje si parcare Medias'
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Medias, P-ta C.I. Motas nr.4, jud.Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare pentru , ,Imobil garaje si parcare Medias'
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
137, 180RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
termen de prestare studiu de fezabilitate
5%
Descriere:
3.
termen de prestare proiect tehnic
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 60/08.05.2009 Denumirea: Servicii de proiectare pentru, ,Imobil garaje si parcare Medias'
V.1) Data atribuirii contractului 5/8/2009
V.2) Numarul de oferte primite 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RETTER PLAN SRL
Adresa postala: Str. Gimnasticii nr.9, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550172, Romania, Tel.0269/210020, Fax: 0269/210030
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 361000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 137180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810289
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul SNGN Romgaz SA - Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta C.I. Motas nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269/201940, Fax: 0269/844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.05.2009 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer