Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie in continuare - Refunctionalizare imobil-Spital clinic de urgente 300 paturi, in curs de executie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.289.176 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ARCADIS TGH S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 74275/22.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI IASI
Adresa postala: IASI-V.CONTA 2-4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700106, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN EC.KOLL, Tel.0232210906, Email: [email protected], Fax: 0232241963, Adresa internet (URL): 4981352
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie in continuare - Refunctionalizare imobil-Spital clinic de urgente 300 paturi, in curs de executie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Iasi, str. General Berthlot
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie in continuare Refunctionalizare imobil Spital clinic de urgente 300 paturi, in curs de executie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie .Serviciile prestate se vor etapiza in felul urmator: etapa I cuprinde: Studiu topo, studiu geo ; etapa a II-a cuprinde: PTh+CS+DE+DTAC laborator subteran radioterapie; Verificare tehnica de specialitate; Consultanta tehnica de specialitate; etapa a III-a cuprinde: PTh+CS+DE+DTAC refunctionalizare spatii existente spital pentru amenajare institut de oncologie (demisol, parter, et. 1, et.2);PTh+CS+DE+DTAC reamenajare spatii tronson I (introducere sistem catering mancare, spalare, amenajare spatii pentru invatamant, amenajare spatii pentru cercetare); PTh+CS+DE+DTAC reamenajare sala de interventiisectia arsi etaj 2, tronson B; Verificare tehnica de specialitate; etapa a IV- a cuprinde: PTh+CS+DE+DTAC lucrari de folosinta generala dupa introducere laborator radioterapie (sistematizare verticala, post trafo nou, deviere retele apa, canalizare, termice si racorduri noi); PTh+CS+DE+DTAC amenajare statie de oxigen in container la nivelul terenului; Intocmire documentatii pentru avize si acorduri; Reactualizare deviz general; etapa a V- a cuprinde: Asistenta tehnica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 289, 176RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13534 Denumirea: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii in continuare refunctionaliz sp.cl.de urgente
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ARCADIS TGH S.R.L.
Adresa postala: B-dul Carol I, nr.4, corp A, et.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Tel.0232/232483, Fax: 0332/401033
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1289176.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. A.Panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232.260.600, Fax: 0232.219.660
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al DSP Iasi
Adresa postala: Iasi, str. V. Conta nr.2-4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700106, Romania, Tel.0232/210900, Fax: 0232/230824
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2009 08:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer