Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru proiectul ?Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova?- LOTURILE 1-6


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
787.764 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA:SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL si SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL prin SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL-lider de asociere
Anunt de atribuire numarul 141115/06.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135343
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 251/415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251/411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru proiectul ?Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova?- LOTURILE 1-6
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare pentru proiectul ?Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova?- LOTURILE 1-6Obiectul contractului de servicii: - Expertiza tehnica;
- Audit energetic;
- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie;
- Documentatie tehnica pentru autorizatie de construire;
- Proiect tehnic;
- Detalii de executie;
- Asistenta din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
787, 763.51RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
40/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S243-399872din18.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 41172 Denumirea: ?Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in mun. Craiova"-LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 12.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA: SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL si SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRLprin SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL-lider de asociere
Adresa postala: Calea Floreasca nr.48B, etaj 1, Sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 014453, Romania, Tel. +40 213199464
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 462459.38 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 211689.69 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 41174 Denumirea: ?Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova?- LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 12.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA: SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL si SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRLprin SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL-lider de asociere
Adresa postala: Calea Floreasca nr.48B, etaj 1, Sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 014453, Romania, Tel. +40 213199464
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 337837.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 154644.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 44196 Denumirea: Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova?- LOT 6
V.1) Data atribuirii contractului 18.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO BUILDING IDEEA SRL
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.202H, Bl.1, Tronson 1, sc.A, etaj 6, ap.39, Sector 6, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 060021, Romania, Tel. +40 314379118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 707538.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 421429.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, iar ofertele tehnice indeplinesc specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, atunci se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova- Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. A.I.Cuza, nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 16:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer