Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare retele publice de apa si canalizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.723.150 RON

Castigatorul Licitatiei: Intergroup Engineering S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142954/07.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141512
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Academiei nr. 39-41, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010013, Romania, Punct(e) de contact: Simona Rimondi, Tel. +40 213140110, Email: [email protected], Fax: +40 213143095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare retele publice de apa si canalizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti si zonele limitrofe
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare retele publice de apa si canalizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 723, 150RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S072-120507din12.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7099 Denumirea: Servicii de proiectare retele publice de apa si canalizare
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Intergroup Engineering S.R.L.
Adresa postala: B-dul Nicolae Titullescu, nr. 14, Bl. 21, sc. A, et. 1, ap. 4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 0722310710, Email: [email protected], Fax: 0213194853, Adresa internet (URL): www.intergroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2723150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati, fara a se impune un anumit numar de candidati. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu maxim 3 operatori economici.In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita noi propuneri financiare acestora, fara afectarea ofertantilor aflati pe pozitii mai bune.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a SC Apa Nova Bucuresti SA
Adresa postala: Str. Banului nr. 3A, etaj 2, ap. 7, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213155241, Fax: +40 213155241
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 10:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer