Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare si executia lucrarilor necesare implementarii proiectului integrat,,EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE STATIE DE CAPTARE, INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, MODERNIZARE DRUMURI, PRIMA INFIINTARE SI DO


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.770.460 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA: SC CONEXTRUST SA, SC GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS SRL,SC SERVRUT CONSTRUCT SRL, SC CAPITAL INVEST SRL, SC MAPAMOND SRL
Anunt de atribuire numarul 99940/25.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 104566
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Letea Veche (Primaria Letea Veche)
Adresa postala:  Comuna Letea Veche, Judet Bacau, Localitatea:  Letea Veche, Cod postal:  607270, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Letea Veche, Tel. 0234/213074, In atentia:  Chirila Octavian, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0234/213074, Adresa internet (URL):  www.leteaveche.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare si executia lucrarilor necesare implementarii proiectului integrat, ,EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE STATIE DE CAPTARE, INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, MODERNIZARE DRUMURI, PRIMA INFIINTARE SI DOTARE CENTRU DE ASISTENTA DUPA PROGRAMUL SCOLAR TIP, ,AFTER SCHOOL'', REALIZARE DE INVESTITII IN SCOPUL CONSERVARII SPECIFICULUI LOCAL SI A MOSTENIRII CULTURALE IN COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BCAU''
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: LETEA VECHE
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE PROIECTARE IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AVIZE SI OBTINEREA LOR, ACORDURI, AUTORIZATII, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU: ?EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE STATIE DE CAPTARE, INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI MODERNIZARE DRUMURI IN SATUL LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE, JUDETULBACAU.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 770, 459.33RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 561 Denumirea: SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE
V.1) Data atribuirii contractului 1/26/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA: SC CONEXTRUST SA, SC GENERAL CONSTRUCTII TEHNIC PLUS SRL, SC SERVRUT CONSTRUCT SRL, SC CAPITAL INVEST SRL, SC MAPAMOND SRL
Adresa postala:  BACAU, Localitatea:  BACAU, Cod postal:  600269, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8099706.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7770459.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): F.E.A.D.R., M322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau
Adresa postala:  STRADA STEFAN CEL MARE , NR.4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234-514419, Fax:  0234-514419, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Letea Veche, judetul Bacau
Adresa postala:  COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU, Localitatea:  comuna Letea Veche, Cod postal:  607270, Romania, Tel. 0234/213474, Email:  [email protected], Fax:  0234/213474
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2011 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer