Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PROIECTARE si EXECUTIE SISTEM DE EVIDENTA SI CONTROL ACCES


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.715.320 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SOFT BUSINESS UNION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137421/16.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130733
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: Mihail Badea, Tel. +40 213193251, Email: [email protected], Fax: +40 213193252, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administrare unitati de invatamant preuniversitare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE si EXECUTIE SISTEM DE EVIDENTA SI CONTROL ACCES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Unitatile de invatamnat preuniversitar
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezenta documentatie se refera la prestarea de SERVICII DE PROIECTARE si EXECUTIE SISTEM DE EVIDENTA SI CONTROL ACCES, conform Caiet Sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
30211400-5-Configuratii informatice (Rev.2)
42961100-1-Sisteme de control al accesului (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 715, 320.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S137-228941din19.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 102 Denumirea: SERVICII DE PROIECTARE si EXECUTIE SISTEM DE EVIDENTA SI CONTROL ACCES
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SOFT BUSINESS UNION S.R.L.
Adresa postala: B-dul Regina Maria, Nr. 6, Etaj 1, Ap. 11, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040125, Romania, Tel. 40314379282, Email: [email protected], Fax: 40314379281, Adresa internet (URL): www.soft-union.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7620439.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5715320.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Caracteristicile tehnice ale bunurilor stipulate in Sectiunea II ? Caiet de sarcini, sunt considerate cerinte minime obligatorii. Ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte vor fi considerate neconforme.Autoritatea Contractanta isi propune ca inrolarea elevilor si configurarea sistemului sa se faca in paralel cu livrarea si finalizarea montarii cititoarelor in unitatile de invatamant, pentru ca sistemul integrat sa devina operational odata cu inceperea anului scolar In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul, respectiv factorul de evaluare caruia i-a fost alocata ponderea cea mai mare.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale au preturi egale, pentru departajare, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2012 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer