Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare si lucrari de constructii ale Centrului de Cercetari Avansate pentru Materiale, Produse si Procese Inovative CAMPUS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.651.832 RON

Castigatorul Licitatiei: AEDIFICIA CARPATI S.A.
Anunt de atribuire numarul 143573/31.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143188
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Costel Birsan, Tel. +40 0214029205, In atentia: Costel Birsan, Email: [email protected], Fax: +40 0214029372, Adresa internet (URL): www.upb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de Invatamant Superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare si lucrari de constructii ale Centrului de Cercetari Avansate pentru Materiale, Produse si Procese Inovative CAMPUS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei, nr. 313
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia Centrului de Cercetari Avansate pentru Materiale, Produse si Procese Inovative.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
71220000-6-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 651, 832.03RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S093-158291din15.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21285 Denumirea: Servicii de proiectare si lucrari de constructii ale Centrului CAMPUS
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEDIFICIA CARPATI S.A.
Adresa postala: Sos.Panduri, Nr. 94, Sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050663, Romania, Tel. +40 317100555, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214114813, Adresa internet (URL): http: //www.aedificia.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42957126.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39651832.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 13
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Contractul a fost incheiat cu Asocierea S.C. Aedificia Carpati SA si SC Carpati Proiect SRL (cu sediul in str. Stirbei Voda nr. 43, sector 1, Bucuresti, tel/fax: 021 314 27 60 / 021 310 15 89) si avand ca subcontractanti pe: SC Schindler Romania SRL, SC HIT & Cold Instal SRL, SC Bucur B & S Comimpex SRL, SC Avitech Co SRL, SC Elektra Invest SRL.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat din fonduri europene ?Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Centrul de Cercetari Avansate pentru Materiale, Produse si Procese Inovative? / CAMPUS, ID nr. 956, cod SMIS 14057, POS CCE.
VI.2) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului. Potentialilor ofertanti li se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei.Solicitari de Clarificare/Observatii. Potentialilor ofertanti li se solicita sa analizeze cu mare atentie toate cerintele din caietul de sarcini, precum si clauzele contractuale, si sunt incurajati sa transmita pana la data limita de depunere a ofertelor orice solicitari de clarificare sau observatii pe care le pot avea in legatura cu acestea.Stabilirea ofertei castigatoare in caz de egalitate de puncte: Va fi declarata castigatoare oferta care obtine cel mai mare numar de puncte rezultat prin insumarea punctajelor aferente fiecarui factor de evaluare.In cazul existentei a doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, dar pret diferit, se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.In cazul existentei a doua sau mai multe oferte cu punctaj egal si oferte de pret egale, va fi aleasa oferta cu durata de executie mai mica.In cazul existentei a doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, oferte de pret egale si periade de executie egale , va fi aleasa oferta cu costurile operationale cele mai mici.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 313, corp Rectorat, et. 1, cam. 102-104., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 0214029205, Email: [email protected], Fax: +40 0214029372, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer