Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare tehnica pentru realizarea obiectivului Modernizare DJ205, km. 19+050 44+800, L=25,75 km, Pietroasele Breaza Fintesti DN1B»


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
142.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DRUM DESIGN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 82767/17.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68620
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0238/414112, In atentia: Cristinela Grigore, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare tehnica pentru realizarea obiectivului Modernizare DJ205, km. 19+050 44+800, L=25, 75 km, Pietroasele Breaza Fintesti DN1B»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului si/sau DJ205, km. 19+050 44+800
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Expertiza tehnica, Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie, Proiect tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini pe specialitati, Liste de cantitati de lucrari elaborate pe baza articolelor de deviz din normativele tehnice, estimare de pret la nivel de proiect tehnic, Documentatie pentru obtinere avize si acorduri mentionate prin certificatul de urbanism si autorizatia de construire, Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatie de construire (D.T.A.C.), Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E.), Documente necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire conf. prevederilor legale (Ordinul nr. 119/2009), in timpul perioadei de licitatie - asigurarea asistentei autoritatii contractante, Verificare proiect si Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie pentru obiectivul Modernizare DJ205, km. 19+050 44+800, L=25, 75 km, Pietroasele Breaza Fintesti DN1B»
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
142, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
punctaj financiar
70%
Descriere:
2.
punctaj tehnic
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8864 Denumirea: Servicii de proiectare tehnica pentru realizarea obiectivului Modernizare DJ205, km. 19+050 44+80
V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRUM DESIGN S.R.L.
Adresa postala: Str.Timis, Nr.3, NR. 3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620084, Romania, Tel.0722243461, Email: [email protected], Fax: 0237215266
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 142000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Email: [email protected], Fax: 0244/522452, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorii economici pot formula contestatii in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: Bd. N. Balcescu, nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel.0238/414112/130, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2009 12:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer