Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de promovare in cadrul proiectului "Promovarea potentialului turistic cultural si de agreement la nivelul municipiului Ramnicu Valcea"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
307.997 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA SC DHM PRINTING &ADVERTISING SRL - SC CONCEPT MEDIA PRODUCTION SRL
Anunt de atribuire numarul 141508/27.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138722
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel. +40 250731016-126, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de promovarein cadrul proiectului "Promovarea potentialului turistic cultural si de agreement la nivelul municipiului Ramnicu Valcea"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Rm. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
2. OBIECTUL ACHIZITIEI consta in: 2.1. Realizare si dezvoltare portal web in limbile romana si engleza, si anume: - realizare si dezvoltare portal, inclusiv promovare portal cu ajutorul unui concurs de cultura generala despre municipiul Ramnicu Valcea si/sau obiective din proiect;
- realizare si inserare in portal a 10 filme de prezentare a obiectivelor;
-inserarea linkului portalului web aferent proiectului si realizarea unuispot publicitar pe 2 portale din media online.2.2. Publicitate outdoor- Backlit-uri inchiriate ? 8 buc;
- Afise montate pe backlit-uri ? 16 buc.2.3. Realizare si distribuire materiale publicitare- Pliante ? 100.000 buc- Harti turistice ? 50.000 buc- Brosuri ? 300 buc- DVD-uri ? 300 buc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
307, 997RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S015-021320din22.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23584 Denumirea: Serv.de promov.in cadul proiect?Promov.potentialului turistic cultural si de agrement la niv.Rm.Valc
V.1) Data atribuirii contractului 08.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA SC DHM PRINTING &ADVERTISING SRL - SC CONCEPT MEDIA PRODUCTION SRL
Adresa postala: SC DHM PRINTING &ADVERTISING SRL -LEADER ASOCIATIE - STR M. CIORANU NR 6 BL 70 ET 4 AP 17, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 254854, Romania, Tel. 0314380008, Fax: 0314380008
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 672503.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 307997.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational regional 2007-2013 -Axa Prioritara 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" Domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica"
VI.2) Alte informatii
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si urmatoarele: Declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza ca in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare sa prezinte documente care sa ateste obtinerea drepturilor de difuzare a muzicii folosite pentru coloana sonora, precum si Declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma intreaga responsabilitate in cazul contestarii drepturilor de autor asupra materialelor folosite pentru realizarea tuturor materialelor din cadrul contractului.In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunerefinanciara are cel mai mic pret.Durata prezentului contract mentionata la sectiunea IIca fiind de 20 luni poate suferi modificari in functie de perioada de implementare a proiectului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serv. juridic contencios al Primariei Municipiului Ramnicu Valcea
Adresa postala: str G-ral Praporgescu, nr. 14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250731016, Fax: +40 250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2013 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer