Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media in cadrul proiectului ? Promovarea turismului ecumenic din judetul Neamt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
58.997 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ARS ADVERTISING SRL
Anunt de atribuire numarul 131456/09.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121490
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Neamt
Adresa postala: Str. Alexandru Cel Bun Nr.27, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Punct(e) de contact: Mihail POPESCU, Tel. +40 0233212890, Email: [email protected], Fax: +40 0233211569, Adresa internet (URL): www.cjneamt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media in cadrul proiectului ? Promovarea turismului ecumenic din judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media: -Lot.1 : Difuzare spot prin intermediul unui post national de televiziuneLot 2 : Insertie material intr-un cotidian cu acoperire nationala in cadrul proiectului ? Promovarea turismului ecumenic din judetul Neamt?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58, 997.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 899 Denumirea: Servicii promovare produs turistic prin intermediul mass media -insertie material
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ARS ADVERTISING SRL
Adresa postala: Str.Armasi nr.53, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100553, Romania, Tel. 0753406000, Fax: 0314050458
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19297.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 920 Denumirea: Servicii promovare produs turistic prin inetrmediul mass media-difuzare spot
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC QUAL MEDIA GROUP
Adresa postala: Str.Ion Creanga nr.125 , Bl.C22, ap.4, Localitatea: Cugir, Cod postal: 510082, Romania, Tel. 0264450006, Fax: 0264591672
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului Domeniul de interventie 5.3 ? ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala: BULEVARDUL REPUBLICII NR.14, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610004, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Neamt
Adresa postala: Str.Alexandru cel Bun nr.27, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 61004, Romania, Tel. +40 0233212890, Email: [email protected], Fax: +40 0233211569, Adresa internet (URL): www.cjneamt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2012 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer