Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de promovare si publicitate a proiectului si activitatilor din cadrul proiectului ?FIT TO TOURISM ? FIT TOUR?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.800 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROMO BUCOVINA IMAGE SRL
Anunt de atribuire numarul 107724/22.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 95666
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SUCEAVA
Adresa postala:  STR. UNIVERSITATII NR.15/17, SUCEAVA, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720229, Romania, Punct(e) de contact:  MARIUS MOLDOVAN, Tel. 0230 520099, Email:  [email protected], Fax:  0230 520099, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
Altele: reprezentare a mediului de afaceri, consultanta acordata mediului de afaceri si institutiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de promovare si publicitate a proiectului si activitatilor din cadrul proiectului ?FIT TO TOURISM ? FIT TOUR?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic si al autoritatii contractante
Principalul loc de livrare al materialelor de promovare si publicitateCamera de Comert si Industrie Suceava , Parteneri dinBaia Mare si Piatra Neamt
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de promovare si publicitate a proiectului si activitatilor din cadrul proiectului "FIT TO TOURISM - FIT TOUR"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101 Denumirea: Servicii de promovare si publicitate
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROMO BUCOVINA IMAGE SRL
Adresa postala:  Calea Obcinilor Nr. 123, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720262, Romania, Tel. 0788 811111, Fax:  0745010801
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene ? Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013, Contract de Finantare cu Numar de identificare POSDRU/80/2.3/S/59871
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.3104641, Fax:  021.3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea:  SUCEAVA, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230.215.383, Fax:  0230.215.383
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre documentul pe care il considera ilegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul achizitii
Adresa postala:  Str, Universitatii nr.15-17, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720229, Romania, Tel. 0230 506521, Fax:  0230520099
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2010 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer