Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate media in presa scrisa judeteana si in presa audio vizuala TV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
175.938 RON

Castigatorul Licitatiei: Fundatia Adevarul Harghitei
Anunt de atribuire numarul 147508/13.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143520
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate media in presa scrisa judeteana si in presa audio vizuala TV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de publicitate media in presa scrisa judeteana si in presa audio vizuala TV.Scopul urmarit prin incheierea contractelor este informarea corecta, obiectivasi in timp oportun a societatii civile despre activitatea Consiliului Judetean Harghita, precum si promovarea si mentinerea unei imagini institutionale pozitive.Valorile estimate maxime pe loturi ale acordurilor cadru sunt: Lot 1 -24.193, 55 lei fara TVALot 2 -64.516, 13 lei fara TVALot 3 -34.677, 42 lei fara TVALot 4 -33.064, 52 lei fara TVALot 5 -33.064, 52 lei fara TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
175, 938.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24325 Denumirea: Acord cadru servicii de publicitate in presa scrisa judeteana limba romana, LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fundatia Adevarul Harghitei
Adresa postala: str. Leliceni nr. 45, jud. Harghita, Localitatea: Miercurea ciuc, Cod postal: 530190, Romania, Tel. 0266-371805, Email: [email protected], Fax: 0266-372065
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24193.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 24336 Denumirea: Acord cadru de prestari servicii de publicitate in presa scrisa judeteana limba maghiara LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EDITURA HARGITA NEPE
Adresa postala: MIERCUREA CIUC, STR. LELICENI NR. 45, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530190, Romania, Tel. 0266-372633, Email: [email protected], Fax: 0266-372633, Adresa internet (URL): www.honline.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 64516.13 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 64174.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 24327 Denumirea: Acord Cadru de prestari servicii de publicitate in presa audio-vizuala locala TV zona Ciuc LOT.3
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DIGITAL 3 SA
Adresa postala: str. UZINEI, nr. 11, Localitatea: Odorheiu Secuiesc, Cod postal: 535600, Romania, Tel. +40 0266 218155, Fax: +40 0266 218155
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34677.42 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34490.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 24333 Denumirea: Acord Cadru de prestari servicii de publicitate in presa audio-vizuala locala TV zona Odorhei LOT 4
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DIGITAL 3 SA
Adresa postala: str. UZINEI, nr. 11, Localitatea: Odorheiu Secuiesc, Cod postal: 535600, Romania, Tel. +40 0266 218155, Fax: +40 0266 218155
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 33064.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32810.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 24326 Denumirea: Acord Cadru de prest.serv.de publ.in presa audio-vizuala locala TV zona Gheorgheni LOT 5
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FUNDATIA SZOKIMONDO
Adresa postala: Cart. FLORILOR, nr. 41E, Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Tel. +40 0266364680, Fax: +40 0266364680
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 33064.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33064.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc autoritatea contractanta va departaja operatorii economici prin solicitarea unor noi propuneri financiare, pentru a incheia acordul cadru cu nr. maxim de 5 operatori economici mentionat.Reluarea competitiei in vederea incheierii contractelor subsecvente consta in transmiterea invitatiei prin fax, email si posta numai pentru semnatarii acordului cadru ca sa prezinte oferte noi. Ofertele se vor transmite a doua zi pana la ora 12:00, in plicuri sigilate. La ora 15, 00 se va publica rezultatul reluarii competitiei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 15:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer