Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate si planificare media


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.400.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ARS ADVERTISING S.A.
Anunt de atribuire numarul 46726/19.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 36923
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Adresa postala: Strada. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014294, Romania, Punct(e) de contact: Strada. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Tel.30 36 555, In atentia: Razvan SANDU, Email: [email protected], Fax: 233 32 86, Adresa internet (URL): www.avas.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate si planificare media
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in transmiterea anunturilor de publicitate ale AVAS in ziare (nationale si internationale), realizarea de spoturi TV si radio (la comanda AVAS) si promovarea acestora pe posturile TV si radioPretul contractului este unul estimat pentru perioada 26.05.2008 - 30.04.2009. Neexecutarea intregii sume a contractului nu da posibilitatea prestatorului sa solicite penalitati sau daune interese.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74410000-6 - Servicii de publicitate (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 400, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret cmp/tiraj publicatii
40%
Descriere:
2.
Pret /punctul de audienta TV
30%
Descriere:
3.
Pret /punctul de audienta radio
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S41-057102din28.02.2008
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S57-077061din21.03.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37 Denumirea: SERVICII DE PUBLICITATE SI PLANIFICARE MEDIA
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARS ADVERTISING S.A.
Adresa postala: STR. ARMASI NR. 53, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100553, Romania, Tel.0344801304, Email: [email protected], Fax: 0344801303, Adresa internet (URL): www.ars.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8400000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310 46 41, Email: [email protected], Fax: 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Adresa postala: Str. cpt. av. Alexandru Serbanescu, nr. 50, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014294, Romania, Tel.30 36 306, Email: [email protected], Fax: 233 32 86, Adresa internet (URL): www.avas.gov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2008 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer