Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate si tiparire materiale publicitare pentru ICR Bucuresti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
210.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: CONPHYS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 95150/06.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 88798
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Cultural Roman
Adresa postala:  aleea Alexandru, nr. 38, sector I, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011824, Romania, Punct(e) de contact:  Benedict Mircea Ardeleanu, Tel. 031.7100.679, Email:  [email protected], Fax:  0372873867, Adresa internet (URL):  www.icr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ICR este institutie de interes national, sub autoritatea Presedintelui Romaniei, conform legii 356/2003 si are ca principal obiectiv promovarea culturii romane in tara si in strainatate
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate si tiparire materiale publicitare pentru ICR Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona servicii de publicitate in ziare, radio, TV, publicitate outdoor, productie publicitara si tiparire materiale publicitare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
79810000-5-Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
210, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
termen de livrare
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S43-063758din03.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7432 Denumirea: Acord cadru servicii de tiparire materiale publicitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONPHYS S.R.L.
Adresa postala:  Str. Strandului, nr. 52, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240015, Romania, Tel. 0250733323, Email:  [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax:  0250731522, Adresa internet (URL):  www.conphys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 903, 000 Moneda: RON
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Licitatia a fost publicata pe loturi, pentru atribuirea a doua acorduri cadru: - lotul 1 Servicii de publicitate pentru ICR Bucuresti, cod CPV 79341000-6;
- lotul 2 Servicii de tiparire materiale publicitare pentru ICR Bucuresti, cod CPV79810000-5.Acordul cadru pentru lotul 2 a fost atribuit asa cum este prevazut in prezentul anunt.Acordul cadru pentru lotul 1 nu a fost atribuit deoarece decizia ICR Bucuresti a fost contestata; Desi decizia CNSC a fost in favoarea ICR Bucuresti, contestatoarea a depus plangere la Curtea de apel Bucuresti. Termenul de judecata initial a fost 19 iulie 2010. La cererea contestatoarea termenul a fost amanat pentru 19 august 2010. Pentru aceste motive anuntul de atribuire este publicat doar pentru lotul 2, pentru lotul 1 urmand a se publica in functie de decizia Curtii de apel Bucuresti.Decizia CNSC poate fi gasita la adresa www.cnsc.ro, dosarul nr. 2594/C9/2793/31.05.2010Informatiile despre dosarul aflat la curtea de apel pot fi gasite la adresa: http: //portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=2&d=MjAwMDAwMDAwMjMzOTk5
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Judecatoria sector 1
Adresa postala:  Danielopol Gheorghe, nr 2-4, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040095, Romania, Tel. 021/3132173, Email:  [email protected], Fax:  021/3132173, Adresa internet (URL):  -
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti
Adresa postala:  SplaiulIndependenteinr. 5 , sector4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030099, Romania, Tel. 3.19.51.80, Email:  [email protected], Fax:  3.19.51.83, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic
Adresa postala:  aleea Alexandru nr. 38, sector 1 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011824, Romania, Tel. 0317100667, Email:  [email protected], Fax:  0317100607, Adresa internet (URL):  www.icr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.08.2010 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer