Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE RANFLUARE A EPAVEI SLATINA SI CURATAREA FUNDULUI ALBIEI IN ZONA DANELOR 35 ? 38 PORT GALATI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.159.636 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NAVROM REPARATII SRL
Anunt de atribuire numarul 125496/24.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121903
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
Adresa postala: Str. Portului nr.34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela David, Tel. +40 236/460660/121, Email: [email protected], Fax: +40 236/460140, Adresa internet (URL): http//apdm.galati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE RANFLUARE A EPAVEI SLATINA SI CURATAREA FUNDULUI ALBIEI IN ZONA DANELOR 35 ? 38 PORT GALATI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii de transport anexe si auxiliare
Locul principal de prestare: Portul Galati, danele 35 - 38
Codul NUTS: RO224 - Galati
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este repunerea in exploatare a danelor 35-38 si eliminarea efectului colmatarii asupra infrastructurii portuare din zona, prin gasirea solutiei tehnice pentru indepartarea epavei navei SLATINA, eliminarea totala a epavei si curatarea fundului albiei in zona
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63725300-0 - Servicii de ranfluare a navelor (Rev.2)
45252124-3-Lucrari de dragare si de pompare (Rev.2)
98363000-5-Servicii de scufundare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 159, 636RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S130-216456din09.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 80/09.01.2012 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NAVROM REPARATII SRL
Adresa postala: str. Portului nr. 54, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Tel. +40 236460990, Fax: +40 236414443
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29663866.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29159636.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104672
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN APDM SA Galati - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Portului 34, ,Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Tel. +40 236460660, Fax: +40 236460140
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2012 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer