Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de Readaptare (modificare si completare) proiect tehnic Reabilitare cladire Colegiul National Moise Nicoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.100 RON

Castigatorul Licitatiei: EXE Company.RO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134693/18.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Lucia Giurgiu, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de Readaptare (modificare si completare) proiect tehnic Reabilitare cladire Colegiul National Moise Nicoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de Readaptare (modificare si completare) proiect tehnic Reabilitare cladire Colegiul National Moise Nicoara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15268 Denumirea: Servicii de Readaptare (modificare si completare) proiect tehnic Reabilitare cladire Colegiul Nation
V.1) Data atribuirii contractului 08.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXE Company.RO S.R.L.
Adresa postala: BD DECEBAL, NR 14, BL S6, SC 2, ET 6, AP 41, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040894, Romania, Tel. +40 213222321, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213222321, Adresa internet (URL): www.exeitaly.it
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013 Axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul Major de Interventie 3.4 - Reabiliatrea , modernizarea, deavoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare Universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua
VI.2) Alte informatii
Tinand cont de dreptul de autor precum si de faptul ca tehnic si functional proiectul a fost intocmit de ASOCIATIA: SC EXE COMPANY RO SRL Bucuresti, SC EXE SRL CAGLIARI, STUDIO SOLMONA eVITALI SRL Italia, reprezentat prin lider al asociatiei SC EXE COMPANY RO SRL Bucuresti am considerat oportunaachizitia de ?Servicii de Readaptare (modificare si completare) proiect tehnic Reabilitare cladire Colegiul National Moise Nicoara? prin aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabilaa unui anunt de participare , conform art.122 lit.. b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Arad, sectia comerciala
Adresa postala: Bulevardul Vasile Milea nr.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios,
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-234, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2013 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer