Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare a filmelor documentare si a filmelor scurte publicitare pentru cele 9 arii naturale protejate aferente proiectului Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.567.100 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL
Anunt de atribuire numarul 136450/12.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134510
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Adresa postala: Splaiul Independentei, Nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: CIF 16462898, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Investitii, Administrativ, Tel. +40 212071101, In atentia: Eduard Costache, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare a filmelor documentare si a filmelor scurte publicitare pentru cele 9 arii naturale protejate aferente proiectului Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului: Obiectivul general al Sistemului Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000 este reprezentat de conservarea mediului natural, prin sprijinirea managementului ariilor protejate, realizarea infrastructurii suport pentru promovarea ariilor naturale protejate si promovarea activitatilor de constientizare ce vizeaza reducerea sau chiar inlaturarea presiunilor antropice asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar.Acest proiect se va constitui ca si instrument integrat si accesibil de vehiculare a informatiilor relevante pentru realizarea evaluarii SEA a Planurilor de management si de evaluare adecvata a activitatilor din site-urile Natura 2000 susceptibile sa aiba un impact asupra speciilor si habitatelor pentru care site-urile Natura 2000 au fost desemnate.Obiectul contractului de fata il reprezinta organizarea de seminarii de constientizare a publicului larg cu privire la situatia celor 9 arii naturale protejate si organizarea unui eveniment de promovare mediatica pentru fiecare dintre cele 9 arii naturale protejate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92100000-2 - Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)
92111200-4-Productie de filme si de casete video publicitare, de propaganda si de informare (Rev.2)
92111210-7-Productie de filme publicitare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 567, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
779/ DBFA/ 03.05.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S112-185870din14.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Servicii de realizare a filmelor documentare si a filmelor scurte publicitare
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL
Adresa postala: Soseaua Virtutii 48, Etaj 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060787, Romania, Tel. +40 378600253, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 378600254, Adresa internet (URL): www.bion-team.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2620120.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2567100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Autoritatea contractanta beneficiza de finantare nerambursabila Programul Operational Sectorial?Mediu?Axa Prioritara 4 - ?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii? -Sesiunea nr.3/2009.
VI.2) Alte informatii
? In sensul prevederilor de la Cap. II.3. durata de 3 luni de la data semnarii contractului reprezinta durata maxima acceptata pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit ?i nu va putea fi depa?ita decat in situa?ii neprevazute, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care vor impune extinderea duratei de implementare a proiectului peste aceasta durata.? Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului;? Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.? In situa?ia in care prin aplicarea algoritmului de calcul doua sau mai multe oferte ob?in acela?i punctaj se vor aplica prevederile lit. e) aferenta Notei de la Cap. IV.4.1 ? ?Modul de prezentare a propunerii tehncice? referitoare la departajarea ofertelor cu acelasi punctaj.* Avand in vedere restrictiile de natura tehnica, respectiv preluarea automata in anuntul de atribuire a ofertantului declarat castigator, facem precizarea ca acesta este reprezentat de Asocierea "S.C. Bion Advanced Support Team S.R.L.- S.C. Saga Film S.R.L."
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului - A.N.P.M.
Adresa postala: Splaiul Independentei, Nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: CIF: 16462898, Romania, Tel. +40 212071101, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2013 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer