Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri operationale in vederea eficientizarii managementului la nivelul CNPP si al institutiilor din subordine


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
453.938 RON

Castigatorul Licitatiei: BDD Strategy Consulting S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145237/06.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144143
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Adresa postala: Str. Latina, Nr. 8, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Punct(e) de contact: Directia Economica si de Executie Bugetara, Tel. +40 213169281, In atentia: Dorian Craciunel; Vasile Tanase, Email: [email protected]pas.org, [email protected], Fax: +40 213169281, Adresa internet (URL): www.cnpas.org, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri operationale in vederea eficientizarii managementului la nivelul CNPP si al institutiilor din subordine
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri opera?ionale in vederea eficientizarii managementului la nivelul CNPP ?i al institu?iilor din subordine in cadrul proiectului cu titlul Imbunata?irea gestiunii documentelor in Casa Na?ionala de Pensii Publice ?i institu?iile sale subordonate, cod SMIS 26933, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2 ? Imbunatatirea capacitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79320000-3 - Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)
79311200-9-Servicii de realizare de studii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
453, 938RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L3527/17.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02/IC Denumirea: BDD Strategy Consulting S.R.L
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BDD Strategy Consulting S.R.L.
Adresa postala: Sector 3, Str. Negoiu, Nr. 8, Bl. D14, Ap. 22, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031126, Romania, Tel. 0728.028.202, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.bddstrategy.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 460000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 453938.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
- In sensul prevederilor de la Cap. II.3., durata contractului se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere ?i se intinde pana la data finalizarii proiectului (07.10.2013), in func?ie de graficul de implementare ?i activita?ile din cadrul acestuia.Nota: Durata mai sus mentionate nu va putea fi depa?ita decat in situa?ii neprevazute, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care vor impune extinderea duratei de implementare a proiectului peste aceasta durata. Astfel indiferent de data atribuirii contractului, durata de executie a contractului mentionata la Cap. II.3. ? ?Duarata contractului sau termenul pentru finalizare? nu va putea depasi data de finalizare a proiectului.- In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situatia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Strada Latina, Nr. 8, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Tel. +40 213162664, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnpas.org
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer