Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de realizare de studii si analize?in cadrul proiectului ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgenta?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
279.215 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FIDA SOLUTIONS SRL
Anunt de atribuire numarul 139496/21.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133975
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: SORIN PASCU, Tel. +40 0262214659, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0262215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de realizare de studii si analize?in cadrul proiectului ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgenta?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Pe teritoriul Judetului Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in prestarea urmatoarelor servicii: Studii, analize si implementare de proceduri optimizate, dupa cum urmeaza: ? Elaborarea unei analize care sa evidentieze procedurile de comunicare interinstutionala existente si a fluxurilor interinstitutionale de date in cazul aparitiei Situatiilor de Urgenta? Elaborarea unei analize a proceselor de lucru privind identificarea si elaborarea masurilor de reducere a riscurilor in functie de impactul si de probabilitatea producerii, precum si a costurilor de preventie si de interventie? Implementarea procedurilor si a proceselor de lucru optimizate in cadrul fluxurilor si proceselor de la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si de la nivelul structurilor Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311200-9 - Servicii de realizare de studii (Rev.2)
72222000-7-Servicii de analiza strategica si de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informatiilor (Rev.2)
79416200-5-Servicii de consultanta in relatii cu publicul (Rev.2)
79430000-7-Servicii de gestionare a crizelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
279, 215RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S196-322593din11.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 889 Denumirea: Servicii de realizare studii si analize in cadrul proiectului "Reducerea riscurilor la nivel judetea
V.1) Data atribuirii contractului 15.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FIDA SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Str. Republicii nr.64/45, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430231, Romania, Tel. 0362802044, Email: [email protected], Fax: 0362802044
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 802200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 279215.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDUL SOCIAL EUROPEAN , Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Maramures, Biroul juridic, coordonare autoritati locale
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215090, Email: [email protected], Fax: +40 262245597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2013 08:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer