Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare materiale promotionale (brosuri) cu rol in promovarea noului brand turistic al Romaniei.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
230.934 RON

Castigatorul Licitatiei: TIPOMAR / PROD / COM / IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 127661/06.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120258
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Andreea Grigore, Tel. +40 0372111422, In atentia: Bogdan Raileanu, Email: [email protected], Fax: +40 0372111483, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare materiale promotionale (brosuri) cu rol in promovarea noului brand turistic al Romaniei.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Livrarea se va efectua la sediul autoritatii contractante.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de retipariremateriale promotionale (brosuri) cu rol in promovarea noului brand turistic al Romaniei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
230, 933.82RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3643/25.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S152-253005din10.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 383 Denumirea: Servicii de retiparire materiale promotionale - brosuri cu rolin promovarea brandului turistic al
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIPOMAR / PROD / COM / IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Sector 1, Str. General Berthelot, Nr.24, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010163, Romania, Tel. 0726684289;0314050548, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213127874, Adresa internet (URL): www.tipomar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 516000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 186236.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, Nr.37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - Directia Generala Achizitii Publice
Adresa postala: Str.Apolodor, Nr.17, Latura Nord, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 0372111422, Fax: +40 0372111483, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2012 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer