Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare materiale publicitare aferente proiectului ?Pe urmele legendelor harghitene?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
179.980 RON

Castigatorul Licitatiei: QUAL MEDIA GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131397/18.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123639
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5., Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare materiale publicitare aferente proiectului ?Pe urmele legendelor harghitene?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Avand in vedere cerintele impuse de Programul Operational Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, in ghidul solicitantului, este necesara si oportuna ca activitatea serviciilor de publicitate sa fie efectuata de o firma, care sa asigure servicii tehnice de specialitate si care sa dispuna de personal autorizat pentru a avea o publicitate de calitate, la standardele impuse.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
179, 980RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4799
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4824 Denumirea: Servicii de realizare materiale publicitare aferente proiectului ?Pe urmele legendelor harghitene?
V.1) Data atribuirii contractului 09.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUAL MEDIA GROUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Ion Creanga, Nr. 125, Bl.C22, Ap.4, Localitatea: Cugir, Cod postal: 515600, Romania, Tel. 0264/450 006, Email: [email protected], Fax: 0264/591 672, Adresa internet (URL): www.qualmedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 259886.88 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 179980.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, domeniul major de interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Harghita
Adresa postala: str. Szasz Endre nr. 6., Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530114, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: P-ta Libertatii nr. 5., Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2012 17:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer