Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare studii si elaborare Plan de Management al ariei protejate Domogled-Valea Cernei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.880.000 RON

Castigatorul Licitatiei: EPMC CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 141322/26.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140302
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI RA
Adresa postala: Baile Herculane, Str. Trandafirilor, Jud. Caras-Severin, Localitatea: Baile Herculane, Cod postal: 325200, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Carjan, Tel. +40 0730653434, Email: [email protected], Fax: +40 0255560582, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare studii si elaborare Plan de Management al ariei protejate Domogled-Valea Cernei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Caras Severin, Gorj si Mehedinti
Localitatile Baile Herculane, Mehadia, Toplet, Cornereva, Pades, Baia de Arama, Obarsia Closani, Podeni, Balta, Isverna si Tismana.
Cod NUTS RO412, RO413, RO422
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare studii si elaborare Plan de Management al ariei protejate Cheile RudarieiPrezentul contract de servicii are ca scop realizarea tuturor studiilor necesare care stau la baza elaborarii planului de management, obiectivul fiind elaborarea si aprobarea Planului de Management al ariei protejate Domogled - Valea Cernei. Se vor realiza toate studiile necesare cunoasterii detaliate a tuturor aspectelor legate de habitatele si speciile tinta ale ariilor protejate vizate de proiect. Aceste informatii vor sta la baza elaborarii planului de management si a masurilor de conservare necesare mentinerii starii de conservare favorabila, in conformitate cu directivele UE si legislatia nationala.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90713000-8 - Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
79311000-7-Servicii de studii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 880, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S250-414630din29.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: Servicii de realizare studii si elaborare Plan de Management al ariei protejate Domogled-Valea Cerne
V.1) Data atribuirii contractului 16.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EPMC CONSULTING SRL
Adresa postala: STR. FAGULUI NR. 79-81 A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400483, Romania, Tel. +40 264411894, Email: [email protected], Fax: +40 264411894
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2350000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1880000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturiiDomeniu major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000
VI.2) Alte informatii
Ofertantul castigator va fi cel care obtine punctajul maxim prin insumarea punctajelor obtinute la factorii de evaluare 1, 2 si 3In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, oferta castigatoare va fi cea care are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor.Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci ofertele se vor departaja in functie de punctajele obtinute in urma aplicarii algoritmilor de calcul aferenti celorlalti factori de evaluare, in ordinea: 1.Factorul 2;2.Factorul 3Daca egalitatea persista, autoritatea contractanta va solicita reofertarea preturilor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.N.P. ROMSILVA -ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI R.A.
Adresa postala: STR CASTANILOR NR 18, Localitatea: BAILE HERCULANE, Cod postal: 325200, Romania, Tel. +40 0255560582, Email: [email protected], Fax: +40 0255560582
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2013 00:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer