Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare studii si elaborare protocoale de monitorizare in scopul fundamentarii planului de management integrat al sitului Natura 2000 Harghita Madaras


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
608.992 RON

Castigatorul Licitatiei: FOREST DESIGN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142528/05.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139741
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OCOLUL SILVIC PARTICULAR LIBAN-ZETEA
Adresa postala: Sat. Izvoare Nr. 87/B, Localitatea: Zetea, Cod postal: 537360, Romania, Punct(e) de contact: GYORGY FODOR, Tel. +40 266241192, Email: [email protected], Fax: +40 266241192, Adresa internet (URL): www.ospliban.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare studii si elaborare protocoale de monitorizare in scopul fundamentarii planului de management integrat al sitului Natura 2000 Harghita Madaras
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Localitatea Zetea, jud. Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop realizarea urmatoarelor activitati in cadrul proiectului ?Elaborarea unui plan de management integrat pentru situl de importanta comunitara Harghita Madaras ? ROSCI0090 si rezervatia Lacul Dracului?: Activitatea A.1. Elaborarea unei baze de date electronice necesare planului de management integrat pentru situl Natura 2000 Harghita Madaras.ActivitateaA.2. Inventarierea si cartarea limitelor ariei protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare, a folosintei terenului din situl Natura 2000 Harghita Madaras.Activitatea A.3. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie si soluri) si vegetatiei si inventarierea obiectivelor social-economice din aria protejata in vederea realizarii hartilor si a unor analize spatiale necesare planului de management integrat.Activitatea A.4. Inventarierea in teren, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de importanta comunitara si evaluarea amenintarilor actuale si potentiale a speciilor (conform Formularului Standard)pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Harghita Madaras in vederea mentinerii intr-o stare de conservare favorabila a speciilor.Activitatea A.5. Inventarierea in teren, cartarea si evaluarea starii de conservare a habitatelor (conform OUG 57/2007) pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Harghita Madaras in vederea mentinerii intr-o stare de conservare favorabila si inventarierea amenintarilor actuale si potentiale a acestora.Activitatea A.6. Stabilirea metodelor si protocoalelor de monitorizare in vederea evaluarii succesului masurilor de management integrat propuse pentru speciile si habitatele (conform OUG 57/2007) pentru care a fost declarata in aria protejata.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
77000000-0-Servicii pentru agricultura, silvicultura, horticultura, acvacultura si apicultura (Rev.2)
92533000-6-Servicii de rezervatii naturale (Rev.2)
92534000-3-Servicii de conservare a faunei si a florei salbatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
608, 992.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2013/S054-089021din16.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5 Denumirea: Servicii de realizare studii si elaborare protocoale de monitorizare in scopul fundamentarii planulu
V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FOREST DESIGN S.R.L.
Adresa postala: str. Aleea Magnoliei, nr.4, Bl. 97, Sc.B, Ap.3, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500382, Romania, Tel. 0740563097, Email: [email protected], [email protected], [email protected];[email protected], Fax: 0368435650, Adresa internet (URL): www.forestdesign.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 869989.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 608992.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 2
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
lucrarilereferitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie si soluri
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de Mediu ? Axa Prioritara 4 ?Implementarea sistemelor adecvate pentru protectia naturii
VI.2) Alte informatii
Daca mai multe oferte se claseaza pe locul I cu preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea pretului in scopul departajarii acestor oferte, urmand ca oferta cu pretul cel mai scazut (dupa reofertare) sa fie declarata castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele sunt stabilite de art. 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2013 15:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer