Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Bancii Nationale a Romaniei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
67.350 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMLIDER EVALUARI IMOBILIARE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145964/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141839
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Ion Medrihan, Tel. +40 311323218, In atentia: Ion Medrihan, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Bancii Nationale a Romaniei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sedii administrative ale BNR, Centre de perfectionare si Imobile cu alta destinatie conform anexa caiet de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Bancii Nationale a Romaniei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
67, 350RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 71 Denumirea: Reevaluare active fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniu BNR
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMLIDER EVALUARI IMOBILIARE S.R.L.
Adresa postala: B-dul Carol I, Nr.51, Demisol, Ap.1, Sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 700012, Romania, Tel. +40 726200611, Email: [email protected], Fax: +40 213520253, Adresa internet (URL): www.romlider.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 180000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 67350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) Modul de departajare al ofertelor egale si clasate pe primul loc se va face prin solicitarea de noi oferte financiare (in plic inchis) de la respectivii ofertanti si se vor deschide la o data care se va stabili ulterior de catre comisia de evaluare.2) Vizionarea locatiilor, in vederea intocmirii ofertei, se va efectua prin solicitare scrisa la Directia Patrimoniu si Investitii, persoana de contact Lucia Dumitrescu, email: [email protected], fax :0213127152 pentru locatiile din Bucuresti/Ilfov, iar pentru locatiile din teritoriu se vor contacta persoanele din lista anexa la caietul de sarcini. Solicitarea de vizionare se poate efectua nu mai tarziu de 7 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertei. 3)Operatorii economici au dreptul de a se asocia, conf. preved.art. 44 din OUG nr. 34/2006.Acordul de asociere va contine cel putin: faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului la termen si in conditiileasumate prin acesta;nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora;comunicarile dintre aut contr si membrii asociatiei cu privire la desfasur. proced. de atrib. se vor face cu liderul asociatiei;partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii , nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Tel. +40 213127174
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 15:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer