Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare a autoturismului Nissan Navara BC 19 TEL, avariat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
38.700 RON

Castigatorul Licitatiei: GLOBAL NET SRL
Anunt de atribuire numarul 144764/27.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139519
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Maria Draghia, Tel. +40 234207165, In atentia: Sucursala de Transport Bacau-Serv. Comercial, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare a autoturismului Nissan Navara BC 19 TEL, avariat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Statia de transformare Gutinas, sat Racauti, com. Buciumi, jud.Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare a autoturismului Nissan Navara BC 19 TEL, avariat in scopulmentinerii capacitatii de transport la nivelul activitatii operative al sucursalei S.T Bacau.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112100-4 - Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
38, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2246_STBC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 442 Denumirea: Servicii de reparare a autoturismului NISSAN NAVARA BC 19 TEL, avariat
V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GLOBAL NET SRL
Adresa postala: BACAU, STR. VENIAMIN COSTACHE, 5 , B, 12, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600275, Romania, Tel. 0234/522577, Email: [email protected], Fax: 0234/522577
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa faza de licitatie electronica, au valoarea totala egala, autoritatea contractanta va solicita, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.2. Dupa runda de reofertare, toti ofertantii participanti care si-au modificatpropunerea financiara fata de cea prezentata in sedinta de deschidere, au obligatia ca in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, sa transmita autoritatii contractante noile propuneri financiare si toate documentele conexe acesteia, asa cum au fost solicitate initial in documentatia de atribuire, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Documentele se vor transmite in original, semnate si stampilate da catre reprezentantul legal al ofertantului.3. Operatorul economic poate beneficia si de sustinerea capacitatii tehnice si/sauprofesionale cu respectarea art.190 din OUG 34/2006 si art.11^1 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular. 6 si anexele la acesta). In conformitate cu art.5, alin.(3) din Ord. ANRMAP nr.509/2011 angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori se va prezenta in original4. In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular 7 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.5. Pentru vizualizarea documentatiei incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizarilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE ?TRANSELECTRICA? S.A.prinSucursala de Transport Bacau ? Consilier juridic
Adresa postala: Str.Oituz, nr.41, camera 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207164, Email: [email protected], Fax: +40 234517456
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer