Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare a masinilor unelte :Lot 1- ?Reparare aparat sudura si grup generator sudura?, Lot 2- ?Reparare masini de gaurit, ciocane rotopercutoare, bormasini


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
56.038 RON

Castigatorul Licitatiei: SFERA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146095/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141251
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: jr.Gheorghe Gheorghe, Tel. +40 253335045, In atentia: Sef birou proceduri achizitii serv si lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare a masinilorunelte : Lot 1- ?Reparareaparat sudura si grup generator sudura?, Lot 2- ?Repararemasini de gaurit, ciocane rotopercutoare, bormasini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Soc. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare a masinilorunelte : Lot 1- ?Reparareaparat sudura si grup generator sudura?, Lot 2- ?Repararemasini de gaurit, ciocane rotopercutoare, bormasini?,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
56, 038RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 414/ET Denumirea: Lot 1-Reparareaparat sudura si grup generator sudura
V.1) Data atribuirii contractului 18.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SFERA S.R.L.
Adresa postala: CALEA SEVERINULUI, NR.18D, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251461060, Email: [email protected], Fax: +40 251461061, Adresa internet (URL): www.sfera.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41950.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 415/ET Denumirea: Lot 2-Repararemasini de gaurit, ciocane rotopercutoare, bormasini
V.1) Data atribuirii contractului 18.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROSPORT TRADING S.A.
Adresa postala: Calea Bucuresti, Nr. 9, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 1400, Romania, Tel. 0722404075, Email: [email protected], Fax: 0253.214443, Adresa internet (URL): www.eurosport-sa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14088.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul. Odata cu oferta, operatorii economici vor prezenta o declaratie cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului, conform modelului anexat, pe care autoritatea contractanta o va publica in SEAP, conf.OUG nr. 34/2006 art.69.2, alin.2, modificata de OUG nr.77/27.11.2012.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Electrocentrale Turceni ? Compartiment juridic
Adresa postala: str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer