Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare a pieselor de schimb pentru utilaj minier - reductoare, cilindrii hidraulici, arbori intermediari 4KCM 4000, rep. tuburi de oxigen, interv. accid. DET 250


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.707.814 RON

Castigatorul Licitatiei: NEPTUN S.A.
Anunt de atribuire numarul 56533/29.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 46211
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Amedeo Berindea, Tel.0253.335.045, In atentia: domnului Mustea Marian, Email: [email protected], Fax: 0253.335.068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: [email protected]
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare a pieselor de schimb pentru utilaj minier - reductoare, cilindrii hidraulici, arbori intermediari 4KCM 4000, rep. tuburi de oxigen, interv. accid. DET 250
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Baza de productie a operatorului economic
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile constau in reparare a pieselor de schimb pentru utilaj minier - reductoare siarbori intermediari 4KCM 4000, conform documentatiei de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 707, 813.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
641
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 714 Denumirea: Servicii de reparare reductoare de turatie conico-cilindrice
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NEPTUN S.A.
Adresa postala: Str. Bobalna, nr. 57-63, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel.0244/335651-54, Email: [email protected], Fax: 0244/374194
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1781404.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 715 Denumirea: Servicii de reparare reductor 4KCM 4000, reparat treapta II si III reductor 4KCM
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A.
Adresa postala: STR. TEHNICII, NR. 1, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200440, Romania, Tel.0251-435100, Fax: 0251-435845
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 926409.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A fost publicat un anunt de intentie cu nr. 7806/18.10.2007Procedura de licitatie deschisa din data de 28.07.2008 a fost anulata conform art. 209, alin (1) din OUG 34/2006 si continuata cu negociere cu publicare, pentru loturile 2 si 3, cu invitarea tuturor ofertantilor ce au depus oferte. Pentru loturile 1, 4, 5, 6 nu a fost depusa nici o oferta si procedura s-a reluat conform prevederilor legale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0251-413179, Fax: 0251-415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. DIRECTIA COMERCIALA
Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel.0253-335016, Email: [email protected], Fax: 0253-335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2008 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer