Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si de intretinere a autoturismelor din dotarea DRDP Iasi ? zona de est


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
995.911 RON

Castigatorul Licitatiei: METCHIM S.A.
Anunt de atribuire numarul 136070/07.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127363
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: DRDP IASI, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si de intretinere a autoturismelor din dotarea DRDP Iasi ? zona de est
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: atelierul prestatorului
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor din dotarea DRDP Iasi, incluzand si piesele de schimb necesare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
995, 910.91RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S102-171006din31.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 59 Denumirea: Servicii de reparare si de intretinere a autoturismelor din dotarea DRDP IASI-Zona de est
V.1) Data atribuirii contractului 26.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
METCHIM S.A.
Adresa postala: str. Marna, bl.2, sc.1, et.1, ap.7, Localitatea: Braila, Cod postal: 707038, Romania, Tel. +40 232251769, Email: [email protected], Fax: +40 232251769, Adresa internet (URL): www.autocenteriasi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 995910.91 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Doc de atrib este publicata pe site-ul www.drdpiasi.ro; fisierele sunt semnate electronic si desch lor necesita aplic software pt citire.I. Pt demonst indep cr de calif din Fisa de Date a Achiz, of are dreptul de a prezenta initial, in conf cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modif si complet ulter, Decl pe proprie rasp semnata de reprezentantul sau legal ? F 17 din cap. 3 Formulare, prin care sa confirme ca indeplineste crit de calif, astfel cum au fost solic in Doc de Atrib. ATENTIE! *Decl va fi insotita de o anexa in care of trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indep a resp cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, div val, cantit etc. *In cazul in care ofertantul uzeaza de Decl pe pr raspundere prin care sa confirme indep cer de calific, acesta are oblig de a prezenta/completa certif/doc edific care probeaza/confirma indepl cer de calif atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut.II. In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, cr de calif si selectie care trebuie indeplinite de fiecare dintre of asociati, precum si cele care vor fi indeplinite de aceia care urmeaza a exec acele parti din contract avute in vedere la stabilirea cr de calif, in Anexa 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509 din 14 sept 2011, privind formularea crit de calif si selectie publicat in M O al Romaniei, Partea I, nr. 687/28.09.2011.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2012 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer