Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
126.100 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. RAILEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133528/05.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123258
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Sucursala Suceava, nr.199A, Localitatea: Crucea, Cod postal: 727150, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Georgescu, Tel. +40 230575630, Email: [email protected], Fax: +40 230575731, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare:
Unitatea service a ofertantului, situata la o distanta de maxim 150 km fata de sediul CNU SA Sucursala Suceava, com. Crucea, nr.199A, CP 727150, jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru- ?Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
126, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1735/1 Denumirea: SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR
V.1) Data atribuirii contractului 28.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RAILEX S.R.L.
Adresa postala: Strada Calea Obcinilor, bloc 3, etaj 4, Localitatea: Crucea, Cod postal: 9820616, Romania, Tel. +40 330803333, Email: [email protected], Fax: +40 330803355, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.In cazul prezentarii de catre ofertanti a doua sau mai multe oferte care, in urma aplicarii algoritmului de calcul, au Punctajul total egal, va fi desemnata castigatoare oferta care are punctajul pentru "Pretul ofertei" cel mai scazut. In cazul in care si punctajele pentru "Pretul ofertei" sunt egale, va fi desemnata castigatoare oferta care are "Pret mediu manopere mecanice" cel mai scazut. Daca si "Preturile medii manopere mecanice" sunt egale, se va solicitadepunerea altor oferte pana la intrunirea conditiilor de departajare. Noile oferte vor fi depuse in plic inchis la registratura Companiei Nationale a Uraniului S.A. - Sucursala Suceava, com. Crucea, nr.199 A, Cod Postal 727150, jud. Suceava, telefon 0230.575.630, fax 0230.575.731.2.In data de 04.01.2012 a fost respinsa de catre ANRMAP documentatia de atribuire numarul 10739. 3.In data de 12.01.2012 a fost respinsa de catre ANRMAP documentatia de atribuire numarul 12542.4.In data de 16.02.2012 a fost respinsa de catre ANRMAP documentatia de atribuire numarul 15996. 5.In data de 21.02.2012 a fost respinsa de catre ANRMAP documentatia de atribuire numarul 18983.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA A URANIULUI S.A. Bucuresti ? Sucursala Suceava, Compartiment Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala: nr. 199 A, Localitatea: Crucea, Cod postal: 727150, Romania, Tel. +40 230575630, Email: [email protected], Fax: +40 230575731, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2012 07:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer