Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
43.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AUTOMOTOR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145121/25.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140312
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
Adresa postala: Sos. Vitan Barzesti, nr. 11, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042122, Romania, Punct(e) de contact: Victor-Adrian Meca, Tel. +40 213320954, In atentia: Adriana Aurelia Anghel, Email: [email protected], Fax: +40 213320615, Adresa internet (URL): www.brml.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: BRML este organ de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil cu asigurarea reglementarilor metrologice, mijloacelor tehnice si actiunilor necesare obtinerii credibilitatii rezultatelor masurarilor, precum si cu exercitarea, in numele statului, a controlului metrologic legal, la nivel national.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Conform Anexa 1 la Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Biroul Roman de Metrologie Legala reprezentat prin Directia Regionala de Metrologie Legala Craiova, cu sediul in Bd. Gh. Chitu, nr. 58, Craiova, Dolj, Romania, tel: 0251/510204, fax: 0251/510042, tel. 021.332.09.54, fax: 021 332.06.15, intentioneaza sa achizitioneze, pentru sediul central si unitatile din structura si subordinea sa fara personalitate juridica, respectiv, respectiv DRML Craiova sediul central, Serviciile Judetene din subordine (OT, GJ, VL, MH), in functie de necesitati si in limita bugetului aprobat, SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE, necesare pentru repararea si intretinerea autovehiculelor din dotare, aferente parcului auto, astfel: LOTUL I ? DRML CRAIOVA ? Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe ? 12 autovehicule (FIAT DOBLO AUTOUTILITARA, Ford Transit Autospeciala, DAEWOO Nubira II WAGON, RENAULT MASTER, CITROEN NEMO, CITROEN C5, Automobil mixt D1F719 Dacia 1307 Fri cu suprastructura, Autoutilitara Dacia camion 2 usi, Dacia Logan)LOTUL II ? SJML GJ si SJML MH ? Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe ? 6 autovehicule (FIAT DOBLO, DACIA LOGAN, DACIA SUPERNOVA, DAEWOO CIELO, CITROEN NEMO)LOTUL III ? SJML VL ? Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe ? 4 autovehicule (Nubira II CDX MT, FIAT DOBLO AUTOUTILITARA, RENAULT MASTER)Acestea sunt detaliate in Sectiunea Caiet de sarcini ? Anexa 1, precum si in Anexa B, pentru fiecare lot in parte.Valoarea minima estimata a contractului pana la data de 31.12.2013 este de 43.000, 00 lei fara TVA, in functie de care se vor elabora si evalua oferta/ofertele.Conform articolului 6, alineatul 3 din Hotararea Guvernului 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suplimentarea serviciilor de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe, deja achizitionate, pana la data de 30.04.2013 se va realiza in limita valorii estimate, de 8.400, 00 lei fara TVA.Valoarea maxima estimata a contractului initial de 51.400, 00 lei fara TVA, s-a determinat prin luarea in considerare a valorii minime estimate a contractului pana la data de 31.12.2013, respectiv de 43.000, 00 lei fara TVA, in functie de care se va/vor elabora si evalua oferta/ofertele si a valorii estimate aferenta suplimentarii la nivelul maxim prevazut a cantitatilor de servicii, respectiv de 8.400, 00 lei fara TVA in functie de care se va incheia actul aditional pana la data de 30.04.2013, conform nevoilor/necesitatilor autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor legale si cu conditia existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.Acestea sunt detaliate in Sectiunea Caiet de sarcini ? Anexa 1, precum si in Anexa B, pentru fiecare lot in parte.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
43, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15-DA-LD-CR
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 156 Denumirea: SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE.
V.1) Data atribuirii contractului 20.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AUTOMOTOR S.R.L.
Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, nr. 112 bis, J16/783/1996, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200438, Romania, Tel. +40 251437246, Fax: +40 251438934
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 157 Denumirea: SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE.
V.1) Data atribuirii contractului 23.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LAZAR SERVICE COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Victoriei, nr. 332, J18/1172/1991, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 253228188, Fax: +40 253224360
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 158 Denumirea: SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE.
V.1) Data atribuirii contractului 20.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VICO STAR S.R.L.
Adresa postala: Str. Barajului, nr. 38, J38/397/2004, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 250820202, Fax: +40 250820202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - Biroul Juridic
Adresa postala: Sos. Vitan Barzesti nr. 11, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042122, Romania, Tel. +40 213320954, Email: [email protected], Fax: +40 213320615, Adresa internet (URL): www.brml.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2013 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer