Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.849 RON

Castigatorul Licitatiei: Centrul Judetean de Aparatura Medicala Valcea
Anunt de atribuire numarul 146589/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142961
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
Adresa postala: Mun.Rm. Valcea Str. Calea lui Traian nr.201 - Jud. Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240277, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii -Publice, Tel. +40 25074001/318, In atentia: Oprea Angela, Email: [email protected], Fax: +40 250746989, Adresa internet (URL): www.sjv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Rm.Valcea str. Calea lui Traian 201
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgica -Val.min. =(val. estimata a prezentei proceduri-200.769, 00 ron ce reprezinta val.contr.pana la 31.12.2012)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50420000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)
50400000-9-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)
50421000-2-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
50421200-4-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)
50800000-3-Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 849RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S004-004333din05.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24610 Denumirea: aparate medicale
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Centrul JudeteandeAparatura Medicala Valcea
Adresa postala: Str. GeneralMagheruNr. 54, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240601, Romania, Tel. +40 745367234, Email: [email protected], Fax: +40 350421924
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 532.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 532.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19, 71, 96, 174, 181
Contract nr: 24613 Denumirea: aparate med. injectomate .
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEMINST & INDUSTRY IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: STR. TERMOPILE, NR1, SECTOR1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 092503, Romania, Tel. 0724530463, Email: [email protected], Fax: 2107249
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1030.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1030.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
111, 112, 190
Contract nr: 24611 Denumirea: aparateRX
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Intr. Patinoarului nr. 7, bl. PM 50, sc. 1, ap. 3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030354, Romania, Tel. 021-3243772, Email: [email protected], Fax: 021-3249982, Adresa internet (URL): www.editronic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
23, 24, 25, 29, 30
Contract nr: 24612 Denumirea: sisteme de ventilatie
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GADAGROUP ROMANIA SRL
Adresa postala: Calea Floreasca nr.169A corp A et.7 sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014459, Romania, Tel. +40 0213172102, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213172105, Adresa internet (URL): www.radiusmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 880.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
175, 176, 198
Contract nr: 24614 Denumirea: Linie chirurgicala laparoscopica
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Prof.Dr.Anton Colorian, Nr.74, Sect.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010073, Romania, Tel. +40 34250800, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 314250801, Adresa internet (URL): www.karlstorz.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 920.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
121, 122
Contract nr: 24615 Denumirea: defibrilatoare , developeze, ekg
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAMA-MED S.R.L.
Adresa postala: str. Mihail Eminescu, nr. 3, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240087, Romania, Tel. 0755599944, Email: [email protected], Fax: 0350/432054, Adresa internet (URL): www.lamamed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1877.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1877.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
79, 80, 81, 85, 90, 91, 151, 152
Contract nr: 24617 Denumirea: masa de operatie
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICARE TECHNICS SA
Adresa postala: STR. Valea Merilor nr. 30, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012178, Romania, Tel. +40 212226774, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212226714, Adresa internet (URL): www.medicare.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2664.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2664.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
126, 127, 182
Contract nr: 24616 Denumirea: camera gama
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATE-FIN S.R.L.
Adresa postala: Calea Rahovei nr. 321, Bl. 28, Apt. 103, Sc C, Et 10, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050904, Romania, Tel. 021.313.4965, Email: [email protected], Fax: 021.312.8533, Adresa internet (URL): www.matefin.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3375.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3375.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
53
Contract nr: 24622 Denumirea: ap.RX
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OLSO S.R.L.
Adresa postala: Bucuresti, sectorul 5, strada Elena si Vasile Cojocaru, numarul 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051075, Romania, Tel. +40 214207327, Email: [email protected], Fax: +40 318153479, Adresa internet (URL): www.olso.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
27, 32
Contract nr: 24619 Denumirea: CT Aura
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PHM COMSERV S.R.L.
Adresa postala: Str. Agricultori, nr 150, sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030342, Romania, Tel. +40 318052108, Email: [email protected], Fax: +40 318052109, Adresa internet (URL): www.phm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1496.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1496.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22, 72
Contract nr: 24618 Denumirea: crationom etc..
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STRYKER ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: b-dul Iuliu Maniu, nr.7, corp A, et.2, sect.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020555, Romania, Tel. +40 215299100, Email: [email protected]om, Fax: +40 215299199
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 598.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 598.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
70, 155, 188
Contract nr: 24620 Denumirea: aparat pathfast
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SYNTTERGY CONSULT S.R.L.
Adresa postala: STR HOREA, NR 15, AP 10, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400383, Romania, Tel. +40 212522358, Email: [email protected], Fax: +40 212520760, Adresa internet (URL): www.synttergy.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 228.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 228.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
40
Contract nr: 25845 Denumirea: ap.swiss ray ddrcest system - TBC
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADIOMED IMPEX S.R.L
Adresa postala: Str. Abatajului, Nr. 44, Demisol, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061647, Romania, Tel. +40 217450505, Email: [email protected], Fax: +40 217460278
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1200.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
33
Contract nr: 24621 Denumirea: Aaprate RX, masa de opearatie, ...
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADIOMED IMPEX S.R.L
Adresa postala: Str. Abatajului, Nr. 44, Demisol, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061647, Romania, Tel. +40 217450505, Email: [email protected], Fax: +40 217460278
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2742.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2742.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
28, 124, 125, 128, 129, 177
Contract nr: 24623 Denumirea: curatatorcu ultrasunete
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICARE TECHNICS SA
Adresa postala: STR. Valea Merilor nr. 30, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012178, Romania, Tel. +40 212226774, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212226714, Adresa internet (URL): www.medicare.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 346.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 346.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
73
Contract nr: 24609 Denumirea: aparate, camere , centrifugi..
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACIRAM MEDICAL SRL
Adresa postala: Str. Margeanului 26 Bl.M23A Sc.2 Et.1 Ap.32 Sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051048, Romania, Tel. +40 214201026, Email: [email protected], Fax: +40 214201026, Adresa internet (URL): www.aciram.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16361.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16361.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 6, 15, 16, 17, 20, 21, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 153, 157, 158, 159, 160, 164, 166, 167, 168, 169, 172, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici o noua propunere financiara ( reofertare)pentru loturile respective, prin intermediul SEAP, in vederea stabilirii ofertantului castigator.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala: Mun.Rm.Valceastr. Calea lui Traian nr.201, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240277, Romania, Tel. +40 250748001, Email: [email protected], Fax: +40 250746989, Adresa internet (URL): www.sjv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer