Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de radioterapie? Accelerator Liniar Saturn 41-Stimulator Simulix MC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
207.750 RON

Castigatorul Licitatiei: DIGIMED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137735/25.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Adresa postala: B-DUL MARASTI 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011461, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru Gherghe, Tel. +40 213111032, In atentia: Virginia Calinescu, Email: [email protected], Fax: +40 213111032, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SANITARA CU PATURI
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de radioterapie? Accelerator LiniarSaturn 41-Stimulator Simulix MC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: S.U.U.ELIAS
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de radioterapie? Accelerator LiniarSaturn 41-Stimulator Simulix MCconstand in- interventiipentru mentenanta preventivape an- interventii la cerere, ori de cate ori este nevoie- inlocuire modul magnetron MG 5193- eliberarea de buletine de verificare pentru CNCAN.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421200-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
207, 750RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6942 Denumirea: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de radioterapie? Accelerator LiniarSaturn
V.1) Data atribuirii contractului 12.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIGIMED S.R.L.
Adresa postala: B-dul. Uverturii, nr.8, bl.C2, sc.3, Parter, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060942, Romania, Tel. 0744352297, Email: [email protected], Fax: 0214304239, Adresa internet (URL): www.digimed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 217350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 207750.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2013 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer