Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
133.500 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BRAS TRUCKS S.R.L
Anunt de atribuire numarul 79111/09.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 64620
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Service-urile ofertantilor castigatori
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
133, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
30/ 02.06.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 138 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe lot 3- Renault
V.1) Data atribuirii contractului 7/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BRAS TRUCKS S.R.L
Adresa postala: Str. Silvestru, nr. 36, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700005, Romania, Tel.0232/ 276322, Fax: 0232/ 276322
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 139 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe lot 11- Buldoexcava
V.1) Data atribuirii contractului 7/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: com. Tunari, saseaua de centura nr.11, corp. C1, camera 1, Localitatea: Tunari, Cod postal: 013811, Romania, Tel.0317307301, Email: [email protected];[email protected]; [email protected], Fax: 0317307307, Adresa internet (URL): http: //www.terra-world.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 105000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 140 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe lot 13- Div. utilaj
V.1) Data atribuirii contractului 7/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EST ROM S.A.
Adresa postala: Valea Lupului, Localitatea: Valea Lupului, Cod postal: 707410, Romania, Tel.0232/ 226380, Email: [email protected], Fax: 0232/ 253398, Adresa internet (URL): www.est-rom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/ 217808, Fax: 0232/ 217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel.0332/ 413257, Email: [email protected], Fax: 0332/ 413230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2009 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer