Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
448.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AUTO MAYER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 74769/29.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 62027
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Service-urile ofertantilor castigatori
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
448, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23/ 02.04.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 126 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe- lot 1 PEUGEOT
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AUTO MAYER S.R.L.
Adresa postala: Str. Splai Bahlui mal stang, nr.23, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700029, Romania, Tel.0232/ 266541, Email: [email protected], Fax: 0232/ 206265
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 125 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe lot 2- DACIA+NISSAN
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BRAS S.R.L.
Adresa postala: Str. Silvestru nr. 4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700012, Romania, Tel.0232/ 276321, Email: [email protected], Fax: 0232/ 276321
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 127 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe lot 4 - VOLKSWAGEN
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AUTO MAYER S.R.L.
Adresa postala: Str. Splai Bahlui mal stang, nr.23, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700029, Romania, Tel.0232/ 266541, Email: [email protected], Fax: 0232/ 206265
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 128 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe lot 6 - DAEWOO
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AUTO MAYER S.R.L.
Adresa postala: Str. Splai Bahlui mal stang, nr.23, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700029, Romania, Tel.0232/ 266541, Email: [email protected], Fax: 0232/ 206265
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 129 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe lot 12-AUT.MERCEDES
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ADISS S.R.L.
Adresa postala: Str. Minerilor, nr.16, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430322, Romania, Tel.0262/ 217008, Email: [email protected], Fax: 0262/ 217008
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 258000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 258000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 130 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe lot 7 - MERCEDES
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CASA AUTO S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului, nr.23, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Tel.0730638379; 0232/277626, Email: [email protected], Fax: 0232250699
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/ 217808, Fax: 0232/ 217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6 Fax: , Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel.0332/ 413257, Email: [email protected], Fax: 0332/ 413230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2009 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer