Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere aparatura medicala de radiologie si radioterapie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
339.200 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GADAGROUP ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 136876/10.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129422
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Adresa postala: Str.Brailei nr.177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Punct(e) de contact: Lazarovici Calina, Tel. +40 0236317232, Email: [email protected], Fax: +40 0236317232, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere aparatura medicala de radiologie si radioterapie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si intretinere aparatura medicala de radiologie si radioterapie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421200-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
339, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S121-201011din22.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36997 Denumirea: Revizie anuala cu emitere BV si interventie la solicitare la instalatia Rx PRACTIX 100 PLUS
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GADAGROUP ROMANIA SRL
Adresa postala: Calea Floreasca nr.169A corp A et.7 sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014459, Romania, Tel. +40 0213172102, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213172105, Adresa internet (URL): www.radiusmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 6
Contract nr: 36998 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere aparatura medicala de radiologie
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Intr. Patinoarului nr. 7, bl. PM 50, sc. 1, ap. 3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030354, Romania, Tel. 021-3243772, Email: [email protected], Fax: 021-3249982, Adresa internet (URL): www.editronic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 109580.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26
Contract nr: 36999 Denumirea: Revizie anuala cu eliberare BV la Computer Tomograf Bright Speed Edge 8
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: STRADA NAVODARI, NR. 42, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014108, Romania, Tel. +40 0722329217, Email: [email protected], Fax: +40 0212329862, Adresa internet (URL): www.ge.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 37000 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere la instalatia radioterapie THERATRON ELITE100
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ICCO MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str.Scolii, Nr.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500059, Romania, Tel. 0268/401242, Email: [email protected], Fax: 0268/401240, Adresa internet (URL): www.icco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
27, 28, 29
Contract nr: 37001 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere simulator de radioterapie SIMULIX MCR
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDLIMPEX 95 S.R.L.
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix, nr. 41, Bl. C2, Scara 3, Apt. 86, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011032, Romania, Tel. 317.65.75, Email: [email protected], Fax: 317.65.74, Adresa internet (URL): www.medlimpex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 122000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30, 31
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Pentru demonstrarea indeplinirii ?criteriilor de calificare si/ sau selectie (punctul V), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a uneisolicitari in acest sens.2.Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi cea cu pretul cel mai scazut conform clasamentului. In cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, sevor solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Daca unul dintre ofertanti nu va prezenta reofertarea in termenul stabilit , oferta acestuiava fi considerata neconforma in baza art.79, alin.1 din H.G.925/2006, deci respinsa .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ?Sf.Apostol Andrei? Galati
Adresa postala: Str.Brailei nr.177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Tel. +40 236317232, Email: [email protected], Fax: +40 236317232, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer