Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere imobile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
140.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143887/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRIBUNALUL BUCURESTI
Adresa postala: BULEVARDUL UNIRII NR. 37, BUCURESTI, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Punct(e) de contact: DUB GHEORGHITA , DUMA NICOLETA ALINA, Tel. +40 213187726, Email: [email protected], Fax: +40 213187719, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Altele: ACTIVITATI DE JUSTITIE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere imobile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: B-dul Unirii, nr.37, sector 3; Str.Ghe. Danielopol, nr.2-4, sector 4; Str. Stirbei Voda, nr.115, sector 1, str. Ilfov, nr.6, sector 5.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatorul va presta ''Servicii de reparare si intretinere imobile'' la urmatoarele sisteme: 1.Sistemul S1-Sistemul de asigurare a continuitatii alimentarii cu energie electrica;2.Sistemul S2-Sistemul de curenti tari(220 V-380 V);3.Sistemul S3-Sistemul de curenti slabi;4.Sistemul S4-Sistemul de incalzire-racire;5.Sistemul S5-Sistemul echipamentelor mecanice si echipamentelor speciale;6.Sistemul S6-Sistemul de alimentare cu apa;7.Sistemul S7-Sistemul de detectie;8.Sistemul S8-Alte servicii de reparare si intretinere a imobilelor;9.Sistemul S9-Supravegherea, administrarea si gestionarea a celor 8 sisteme
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
140, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6124 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Nicolae Teclu Nr.1 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel. 0213455221, Email: [email protected], Fax: 0213455222, Adresa internet (URL): www.tdancor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 128597.90 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer