Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de reparare si intretinere post-garantie (inclusiv revizii tehnice preventive) pentru echipamente din dotare, precum si servicii de asistenta tehnica si suport


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
65.212 RON

Castigatorul Licitatiei: LOGIC COMPUTER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142234/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Adresa postala: Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr 74, bl J3b, tronson II+III, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Punct(e) de contact: VALENTIN VLADU, Tel. +40 0213160809, Email: [email protected], Fax: +40 0213160808, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de reparare si intretinere post-garantie (inclusiv revizii tehnice preventive) pentru echipamente din dotare, precum si servicii de asistenta tehnica si suport
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul central al Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale (ORCT) si sediile birourilor teritoriale ale ORCT
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de intretinere si reparare pentru: Servere, statii de lucru si alte echipamente (cu exceptia imprimantelor si scanerelor), Imprimante si scanere Lexmark, Imprimante si scanere altele decat Lexmark precum si servicii de asistenta tehnica si suport
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
65, 212.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 121960
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 410805 Denumirea: servcii de intretinere echipamente IT
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOGIC COMPUTER S.R.L.
Adresa postala: Str.Spatarului, Nr. 16, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 2118576, Email: [email protected], Fax: 2120695, Adresa internet (URL): www.logiccomputer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65212.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Aplicarea procedurii de negociere fara publicarea in prealabil a unui anunt de participare s-a facut cu respectarea conditiilor prevazute la art.122 lit j din OUG 34/2006. ONRC a precizat in anuntul de participare la licitatia deschisa, faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare; Contractul de servicii initial a fost atribuit prin procedura licitatie deschisa. Anunt de participare nr 121960/26.05.2011; Anunt de atribuire: 116047/11.10.2011.In valoarea totala a contractului 65212.48lei fara TVA este inclusa si valoarea maxima a pieselor de schimb respectiv 18621.63 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-dul Unirii nr 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0213132815, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Contencios a Oficiului National al Registrului Comertului
Adresa postala: B-dul Unirii nr 74, Bl J3B, tronson II+III, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Tel. +40 0213160809, Email: [email protected], Fax: +40 0213137334, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 09:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer