Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere si piese auto pentru ambulantele marca Volkswagen, Mercedes, Iveco, Fiat, Ford si Citroen


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
619.839 RON

Castigatorul Licitatiei: AUTOSERVICE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134704/25.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126834
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul Judetean de Ambulanta Botosani
Adresa postala: str. Marchian nr. 91, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710224, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 231535522, In atentia: Antonovici Adrian, Email: [email protected], Fax: +40 231535522, Adresa internet (URL): www.ambulantabt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
servicii medicale de urgenta si transport sanitar
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere si piese auto pentru ambulantele marca Volkswagen, Mercedes, Iveco, Fiat, Ford si Citroen
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta este interesata sa achizitioneze servicii de reparare si intretinere si piese auto pentru ambulantele marca Volkswagen, Mercedes, Iveco, Fiat, Ford si Citroen.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
619, 838.76RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S71-118295din12.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2212 Denumirea: Acord ? cadru de servicii de reparare si furnizare piese auto pentru ambulantele marca Volkswagen
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOSERVICE S.R.L.
Adresa postala: Str. Campului, Nr.1, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania, Tel. 0230/550000, Email: [email protected], Fax: 0230/550011, Adresa internet (URL): www.automitric.ro
ADRIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Gh.Doja, Nr.119A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720149, Romania, Tel. +40 230516711, Email: [email protected], Fax: +40 230516712, Adresa internet (URL): http: //autoadria.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 222875.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 169892.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 2213 Denumirea: Acord ? cadru de servicii de reparare si furnizare piese auto pentru ambulantele marca Mercedes
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CASA AUTO S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului, nr.23, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Tel. 0730638379; 0232/277626, Email: [email protected], Fax: 0232250699
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 266486.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 227523.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 2216 Denumirea: Acord ? cadru de servicii de reparare si furnizare piese auto pentru ambulantele marca Iveco
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADRIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Gh.Doja, Nr.119A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720149, Romania, Tel. +40 230516711, Email: [email protected], Fax: +40 230516712, Adresa internet (URL): http: //autoadria.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 88460.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 67947.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 2214 Denumirea: Acord ? cadru de servicii de reparare si furnizare piese auto pentru ambulantele marca Fiat
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADRIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Gh.Doja, Nr.119A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720149, Romania, Tel. +40 230516711, Email: [email protected], Fax: +40 230516712, Adresa internet (URL): http: //autoadria.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 124860.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 97238.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 2215 Denumirea: Acord ? cadru de servicii de reparare si furnizare piese auto pentru ambulantele marca Ford
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADRIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Gh.Doja, Nr.119A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720149, Romania, Tel. +40 230516711, Email: [email protected], Fax: +40 230516712, Adresa internet (URL): http: //autoadria.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35038.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25830.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 2217 Denumirea: Acord ? cadru de servicii de reparare si furnizare piese auto pentru ambulantele marca Citroen
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala: Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720165, Romania, Tel. +40230517034, Email: [email protected], Fax: +40230517034, Adresa internet (URL): www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32314.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31407.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Primul contract de achizitie subsecvent va fi atribuit in functie de clasamentul stabilit pentru incheierea acordului ? cadru. Incheierea contractelor subsecvente se va face cu reluarea copmetitiei prin transmiterea unei invitatii de participare la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului cadru, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut. Elementele care pot face obiectul reofertarii: pretul.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Judetean de Ambulanta Botosani, Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Marchian, Nr.91, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710224, Romania, Tel. +40 231535522, Email: [email protected], Fax: +40 231535522, Adresa internet (URL): www.ambulantabt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2012 09:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer