Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARARE ,VERIFICARE METROLOGICA SI VERIFICARI / INCERCARI / CALIBRARI / ETALONARI(EVALUARE A CONFORMITATII) A MIJLOACELOR DE MASURARE DIN DOTAREA UNITATILOR MINIERE PE LOTURI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.867 RON

Castigatorul Licitatiei: UPSROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 129555/02.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117145
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL APMD, Tel. 0254506151, In atentia: sef serv UTU VICTOR, Email: [email protected], Fax: 0254506157, Adresa internet (URL): www.cnh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARARE , VERIFICARE METROLOGICASI VERIFICARI / INCERCARI / CALIBRARI / ETALONARI(EVALUARE A CONFORMITATII) AMIJLOACELORDE MASURARE DIN DOTAREAUNITATILOR MINIERE PE LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La subunitatile beneficiare si la prestator
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE REPARARE , VERIFICARE METROLOGICASI VERIFICARI / INCERCARI / CALIBRARI / ETALONARI(EVALUARE A CONFORMITATII) AMIJLOACELORDE MASURARE DIN DOTAREAUNITATILOR MINIERE SI ANUME: MIJLOACE SUPUSE CONTROLULUI METROLOGIC LEGALLOT 1 ? REZERVOARE DE STOCARE PENTRU LICHIDELOT 2- CONTOARE DE APA RECE : CONTOR DE APA RECE DN 15CONTOR DE APA RECE DN 20CONTOR DE APA RECE DN 50CONTOR DE APA RECE DN 100CONTOR DE APA RECE DN 125CONTOR DE APA RECE DN 150CONTOR DE APA RECE DN 200CONTOR DE APA RECE DN 400LOT 3- MASE : BALANTA ANALITICABALANTA SARTORIUSBALANTA SEMIAUTOMATABALANTA TEHNICALOT 4 ? ENERGIE ACTIVA : CONTOR DE ENERGIE ACTIVAMIJLOACE DE MASURARE NESUPUSE CONTROLULUI METROLOGIC LEGALLOT 5 ?APARATE GEODEZICE: TEODOLITAPARAT DE NIVELMENT GEOMETRICLOT 6- PRESIUNE: MANOMETREMANOMETRU PENTRU MASURAREA PRESIUNII IN BUTELII DE OXIGEN, ACETILENAREDUCTOARE OXIGEN, ACETILENALOT 7- TEMPERATURA : TERMOCUPLULOT 8 ?REZISTENTA ELECTRICA : MEGOHMETRUAPARAT PENTRU MASURAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE PAMANT
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50410000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 867RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 281 APMD Denumirea: SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE/CALIBRARE /ETALONARE AMC- LOT 6 -PRESIUNE
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UPSROM S.A.
Adresa postala: Str. Lunca, nr. 115, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332059, Romania, Tel. 0254-546602 int. 265, Email: [email protected], Fax: 0254-543721, Adresa internet (URL): www.upsrom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9867.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9867.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul se deruleaza pe baza de comenzi emise de SUBUNITATILE BENEFICIARE
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE NR. 35, Localitatea: DEVA, Cod postal: 4330005, Romania, Tel. 025421157, Fax: 0254/4216333, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL LCJ CNH SA
Adresa postala: str. TIMISOAREI NR.2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Tel. 0254506100, Fax: 0254541460, Adresa internet (URL): www.cnh.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.10.2011 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer