Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARATII SI INCARCARE STINGATOARE PENTRU SUBUNITATILE SI SEDIU APARAT CENTRAL DIN CADRUL SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
75.686 RON

Castigatorul Licitatiei: BRESCIA PROD COM SRL
Anunt de atribuire numarul 147929/18.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142917
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU sau DUMITRU MOCIOI, Tel. +40 253335045, In atentia: Ghioc Stefan Mihai-responsabil de procedura - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARATII SI INCARCARE STINGATOARE PENTRU SUBUNITATILE SI SEDIU APARAT CENTRAL DIN CADRUL SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediile punctelor de lucru din cadrul Sucursalei Divizia Miniera Tg.-Jiu, respectiv pe raza judetelor Gorj, Mehedinti si Vilcea - conform anexei nr. 1 la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare si sigilare a stingatoarelor de la punctele de lucru din teritoriu, in cantitatile si pentru tipurile prezentate in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
75, 685.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S-24865
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 838/DM Denumirea: Reparatii si incarcare stingatoare la subunitatile din cadrul S.D.M. Tg.-Jiu
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRESCIA PROD COM SRL
Adresa postala: Com Danesti, sat Botorogi, nr 62, jud Gorj, Localitatea: Danesti, Cod postal: 217202, Romania, Tel. +40 762918208, Email: [email protected], Fax: +40 353561116
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 77182.41 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75685.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA sau Serviciul Juridic al SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer