Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere a automobilelor din parcul auto al ITC Nord-Est


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
310 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CASA AUTO S.R.L
Anunt de atribuire numarul 80357/02.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 77516
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
Adresa postala: str.Apolodor nr.17 Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: ELENA BISNEL, Tel.021.3.18.17.00, 021.3.18.17.17, Email: [email protected], Fax: 021.3.18.17.17, Adresa internet (URL): www.isc-web.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere a automobilelor din parcul auto al ITC Nord-Est
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Unitatea service din Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii si intretinere a automobilelor din parcul auto al ITC Nord-Est si al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in coordonare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
309.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 371 Denumirea: Lot II: Servicii de reparare si intretinere autoturisme marca HYUNDAI
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CASA AUTO S.R.L
Adresa postala: Calea Chisinaului nr. 23, Localitatea: Iasi, Cod postal: -, Romania, Tel.0232/277.626, Fax: 0232/277.626
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 371 Denumirea: Lot V: Servicii de reparare si intretinere autoturisme marca MITSUBISHI
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CASA AUTO S.R.L
Adresa postala: Calea Chisinaului nr. 23, Localitatea: Iasi, Cod postal: -, Romania, Tel.0232/277.626, Fax: 0232/277.626
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19280.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 372 Denumirea: Lot I: Servicii de reparare si intretinere autoturisme marca DAEWOO
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SERMECOM AUTOSERVICE S.R.L.
Adresa postala: sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, DN 28 Iasi - Targu Frumos, Localitatea: Iasi, Cod postal: -, Romania, Tel.0232/230.178, Fax: 0232/206.193
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 372 Denumirea: Lot IV: Servicii de reparare si intretinere autoturisme marca PEUGEOT
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SERMECOM AUTOSERVICE S.R.L.
Adresa postala: sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, DN 28 Iasi - Targu Frumos, Localitatea: Iasi, Cod postal: -, Romania, Tel.0232/230.178, Fax: 0232/206.193
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3549.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 373 Denumirea: Lot III: Servicii de reparare si intretinere autoturisme marca DACIA
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CARAMIL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului nr.23, Localitatea: Iasi, Cod postal: -, Romania, Tel.0232/250.559, Fax: 0232/253.700
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51150.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Tariful contractului este un tarif mediu/h manopera.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sect. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040011, Romania, Tel.+4(021)/319.16.74, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr.37, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel.021/408.36.00, Email: [email protected], Fax: 021/408.36.00, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.+4(021)/318.17.13, Email: [email protected], Fax: : +4(021)/318.17.13
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.02.2010 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer